Heinolassa ja Asikkalassa puhalletaan eteenpäin Huukinkorven tuulivoimahanketta  

Kuvassa Asikkalan ja Heinolan välinen kartta, josta näkyy tuulivoiman aiottu sijoituspaikka
Huukinkorven tuulivoimapuistoa suunnitellaan Heinolan ja Asikkalan rajamaille.

Tuulivoiman hankekehitykseen erikoistunut yhtiö SolarWind Finland Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Huukinkorven alueelle. Heinolan kaupunki valmistelee hankkeen edellyttämän osayleiskaavan vireille asettamista.

Huukinkorven tuulivoimapuistoa suunnitellaan Asikkalan kunnan ja Heinolan kaupungin rajalle, noin 5 km Vierumäeltä pohjoiseen, Myllykylän länsipuolelle.

Tuulivoimapuisto käsittäisi yhteensä enintään kuusi (6) tuulivoimalaa, joista kolme(3) sijoittuisi Heinolan puolelle. Voimaloiden maksimi napakorkeus on 160 m ja roottorien maksimi siivenpituus 90 m. Voimalakompleksin arvioitu kokonaisteho on enimmillään 36 MW. Hanke tukee Heinolan ja Päijät-Hämeen ilmastotyötä sekä hiilineutraaliustavoitteita (HINKU).

Hankkeen toteuttamiseksi on tarpeen laatia maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Hankkeen valmistelu ja vaikutusten arviointi hoidetaan koko tuulivoimapuiston kokonaisuuden näkökulmasta, mutta kumpikin kunta päättää itsenäisesti alueensa kaavoituksesta.

Elinvoimalautakunta käsittelee Heinolan osalta osayleiskaavatyön vireille laittamista 17.8.2022 kokouksessaan. Varsinaisen päätöksen asiasta tekee kaupunginhallitus 29.8.2022 kokouksessaan. Asikkala on jo osaltaan päättänyt osayleiskaavan vireille asettamisen.

Vireilletulopäätöksen jälkeen kaavatyölle avataan oma hankesivu kaupungin verkkopalveluun. Syksyllä julkaistaan myös kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset selvitetään kaavoituksen yhteydessä, koska hankkeelle ei tarvita erillistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).

Kuvassa Asikkalan ja Heinolan välinen kartta, josta näkyy tuulivoiman aiottu sijoituspaikka
Osayleiskaavan alustava suunnittelualue. Pohjakarttana vinovalovarjostettu peruskartta. Suunnittelualueiden rajausehdotukset: punainen = Heinolan alueella, sininen = Asikkalan alueella

Asukastilaisuus Päijät-Hämeen tuulivoimaselvityksestä 23.8.2022               

Päijät-Hämeen liitto kartoittaa tuulivoimatuotantoon soveltuvia uusia alueita koko Päijät-Hämeen alueella. Huukinkorpi on yksi alustavista kohde-ehdotuksista. Selvitys toimii seuraavan laadittavan kokonaismaakuntakaavan yhtenä taustaselvityksenä.

Heinolan ja Iitin mahdollisista tuulivoima-alueista järjestetään kaikille alueen asukkaille avoin yleisötilaisuus Vuolenkosken Seuratalolla (Vuolenkoskentie 1231, 19160 Iitti) tiistaina 23.8.2022 kello 17–19. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Tervetuloa keskustelemaan!

Lisätietoja

Harri Kuivalainen
Kaupunginarkkitehti, elinvoimatoimiala, kaupunkisuunnittelu
+358 44 7976907 | harri.kuivalainen@heinola.fi

Kaisa Torri
Erityisasiantuntija, Päijät-Hämeen liitto
+358 40 774 7060 | kaisa.torri@paijat-hame.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu