Heinolan valtuustoseminaarin antia

Ilmakuva Siltasaaresta ja Heinolasta

Heinolan valtuusto ja johtavat viranhaltijat kokoontuivat 15.-16.9.2022 Hyvinkäälle keskustelemaan asukastyytyväisyyskyselyn ja itsearvioinnin tuloksista ja paneuduttiin vuoden 2023-2026 talousarvio -ja suunnitelmaesitykseen.

Lähes 50 henkilön joukko kokoontui pohtimaan Heinolan tulevaisuutta ennen kaikkea talouden näkökulmasta.

Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen alusti tilaisuutta käymällä läpi mm. yleistä taloudellista tilannetta ja toimintaympäristön haasteita. Lisäksi kaupunginjohtaja muistutti vasta hyväksytyn strategian arvoista, joita ovat: Välittäminen, Uudistuminen ja Tuloksellisuus. Kaupunginjohtaja muistutti kuulijoita, että näiden arvojen tulisi ohjata jokaisen toimintaa.

Asukaskyselyn tulokset ja valtuuston itsearviointi keskusteluttivat ensimmäisenä seminaaripäivänä

Taloustutkimuksen toteuttaman asukaskyselyn tuloksia käytiin läpi ja niistä on tiedotettu erikseen. Valtuusto koki tärkeäksi kyselyiden tekemisen ja toistamisen säännöllisesti. Tuloksia hyödynnetään myös toiminnan kehittämisessä.

Valtuuston itsearviointi herätti runsasta keskustelua. Itsearvioinnin tuloksia on tarkoitus hyödyntää valtuuston toiminnan kehittämisessä. Keskustelua käytiin tulosten yhteydessä mm. ajankäytöstä, jokaisen valtuutetun valmisteluvastuusta ja valtuuston pelisäännöistä ja niiden noudattamisesta. Keskusteluissa nousi esille myös hyvät toimintatavat ja myös ne tavat, joihin on syytä jatkossa kiinnittää huomiota. Tätä keskustelua varmasti jatketaan vielä erikseen valtuustoryhmien keskuudessa.

Talouden askelmerkit ja reunaehdot raamittavat suunnittelua

Kuntalain mukainen talouden vuosikello rytmittää valtuustotyöskentelyä, näin myös Heinolassa. Hyvinvointialueuudistus tuo haasteita kuntatalouteen ja kaupungin tulee valmistautua näihin muutoksiin. Haasteita talouden hallintaan tuovat myös palkkaratkaisut sekä yleinen taloudellinen tilanne kuten korkea inflaatio ja kustannustason nousu.

Tulorahoituksen riittävyys on ollut edellisinä vuosina heikko, mutta näyttäisi parantuvan tulevina vuosina, kun suurimmat investointipiikit on ohitettu. Eli kun investoinnit vähenevät niin tulorahoituksen riittävyys paranee ja tätä kautta saadaan myös lainamäärän kasvu taittumaan.

Asukaskohtainen lainan määrä on edelleen korkea, arviolta n. 5 270 euroa asukasta kohden.

Valtuustolle esitelty talousarvioesitys vuodelle 2023 on negatiivinen ja myös suunnitelmavuodet näyttävät negatiiviselta valmistelun tässä vaiheessa. Tästä johtuen todettiin tarve käydä keskustelua tasapainottamistoimenpiteistä ja niiden suunnittelusta. Tavoitteena on tarpeettomien kaupungin kiinteistöjen myynti, joiden tuomalla tulolla voitaisiin pienentää mm. korjausvelkaa. Lisäksi pitkäjänteisempään suunnitteluun on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Toimialajohtajat esittelivät vuorollaan myös toimialoittaiset ensi vuoden talousarvioesitykset ja kehittämisen painopisteet, joita on varsin paljon. Ryhmätöiden kautta keskusteltiin toimialojen strategian toimeenpanosta ja kehittämisen painopisteistä. Keskusteluissa esiin nousseet huomiot otetaan huomioon kun toimialojen talousarvioesitykset etenevät lautakuntakäsittelyihin. Pääosin toimialoittaiset kehittämisen painopisteet koettiin tärkeiksi ja tarkoituksenmukaiseksi.

Lisätietoja                  
Niina Varjo
Valtuuston puheenjohtaja
+358 50 542 9449 | niina.varjo@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358 400 862 977 | jari.parkkonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu