Heinolan valtuuston päätöstiivistelmä 12.12.2022

Valtuustosali, mikrofonit

Klo 17.00–19.43

Asiat

65 Vuoden 2022 talousarviomuutokset
66 Talousarvio vuodelle 2023 ja suunnitteluvuosille 2023-2026
67 Heinolan kaupungin hallintosääntö 1.1.2023 alkaen
68 Päijät-Hämeen pelastuslaitos kuntayhtymäliikelaitoksen purkaminen
69 Aloitteet
70 Ilmoitusasiat

Pääosin esitykset hyväksyttiin kaupunginhallituksen ehdotusten mukaisesti. Talousarvioesityksen osalta äänestettiin kolme kertaa, mutta kaupunginhallituksen esitys kuitenkin hyväksyttiin investointiosaan tehtävin teknisin muutoksin.

Talousarviokäsittelyssä valtuutettu Kekkonen esitti Jyrängön päiväkodin säilyttämistä vuoden 2023 talousarviossa, mutta kaupunginhallituksen esitys voitti äänin 26-17. Lisäksi valtuutettu Erkkilä esitti päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman laadintaa ja lisäksi torialueen investointien supistamista. Kaupunginhallituksen talousarvioesitys kuitenkin voitti molemmissa (äänet 28-15 ja 27-16). Talousarvioon hyväksyttiin yksimielisesti muutoksena myös investointiosan täsmennys ja investointikohteiden avaaminen.

Hallintosäännön muutokset hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Valtuutettu Ruuth teki kannatetun muutosesityksen koskien 56 § omaisuuden luovutusta ja 3 milj. euron rajaa, joka äänestyksen jälkeen hyväksyttiin 1,5 milj. euroksi äänin 20-22. Lisäksi ko. pykälään lisättiin sana tasearvo. Äänestysluettelot liitteenä.

Kokouksessa ei jätetty valtuustoaloitteita. Ilmoitusasioissa merkittiin valtuuston kokousaikataulut vuodelle 2023 ja kokousten alkamisaika on klo 17.00 ellei toisin päätetä.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen

Liitteet

Cloud meeting äänestystulosraportti 1ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Cloud meeting äänestystulosraportti 2ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Cloud meeting äänestystulosraportti 3ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Cloud meeting äänestystulosraportti hallintosääntöReakSpeaker Kuuntele kuvake

Lisätietoja

Heimo Riutta
valtuuston varapuheenjohtaja
p. +358 40 505 4951, heimo.riutta(a)gmail.com

Jari Parkkonen
kaupunginjohtaja,
p. +358 400 862977, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu