Heinolan valtuuston 6.2.2023 päätöstiivistelmä

Valtuustosali, mikrofonit

Klo 17.00–19.46

Asiat

1 Ranta-asemakaava ja -muutos 63/Rak, Rakm Ojantaka – Pianniemi – Virpilampi III
2 Kaavoituskatsaus 2023
3 Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahaston sääntöjen päivittäminen
4 Keskeneräiset kuntalais- ja valtuustoaloitteet
5 Kaupungintalon toimintojen tilaratkaisut
6 Valtuustoaloite, Avustusten korotus seuroille ja järjestöille
7 Ilmoitusasiat
8 Aloitteet

Pääosin esitykset hyväksyttiin kaupunginhallituksen ehdotusten mukaisesti. Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahaston sääntöjen päivittämistä koskien tehtiin kuitenkin muutos koskien kohdan 2 tekstimuotoa siten, että lauseesta ”Heinolan koululaitosten luonto-, maatalous- ja metsäopetuksen matkakulujen tukeminen Heinolan kaupungin alueella oleville metsäalueille” poistettiin kaksi viimeistä sanaa. Muutos hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupungintalon toimintojen tilaratkaisuja koskien (§5) käytiin runsaasti keskustelua. Valtuutettu Karppinen teki ehdotuksen asian jättämisestä pöydälle ja valtuutettu Saari kannatti pöydälle jättämisesitystä. Valtuutettu Riutta kannatti asian käsittelyn jatkamista. Asian käsittelyn jatkamisesta ja pöydälle jättämisestä äänestettiin. Äänin 27-16 asian käsittelyä päätettiin jatkaa ja keskustelu asiasta jatkui kunnes valtuutettu Vesikko teki seuraavan vastaesityksen: ”Kaupungin hallinnon toimitilaratkaisun selkeyttämiseksi tehdään ensin muutosohjelma ja sen jälkeen käynnistetään tarveselvitys, jossa arvioidaan hallinnon tarvitsemat tilat. Sitten arvioidaan, mihin kaupungin omiin tiloihin tai mihin vuokratiloihin hallinto voisi sijoittua. Selvityksessä arvioidaan kustannukset karkealla tasolla sekä eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet. Tarveselvityksen jälkeen päätetään hankkeen jatkosta.” Jälleen asian kohdasta 1 äänestettiin ja kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin äänin 27-16 kohdan yksi osalta. Kohdat 2-3 hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti. Äänestystiedot liitteenä.

Kokouksessa ei jätetty valtuustoaloitteita. Ilmoitusasioissa merkittiin tiedoksi Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän toimijavalinnat vuodelle 2023: puheenjohtaja Jouko Rajajärvi, varapuheenjohtaja Sami Salminen, sihteeri Seija Kasurinen, varasihteeri Pirjo Riikonen. neuvottelijat: Jouko Rajajärvi, Sami Salminen, Kirsi Lehtimäki ja Heimo Riutta.


Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Liitteet

ÄänestystiedotReakSpeaker Kuuntele kuvake

Lisätietoja

Niina Varjo
Valtuuston puheenjohtaja
p. +358 50 542 9449 | niina.varjo@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
p. +358 40 086 2977 | jari.parkkonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu