Heinolan valtuuston 5.9.2022 päätöstiivistelmä

Valtuustosali, mikrofonit

Klo 17.00–19.05

Sote-kiinteistöjen (terveyskeskus ja Hopeasilta) myynti hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti sen jälkeen, kun oli äänestetty valtuutettu Bondenin tekemästä ja valtuutettu Tähkäsen kannattamasta palautusesityksestä. Äänestystulos oli 40-2.

Vastaukset valtuustoaloitteisiin hyväksyttiin esitysten mukaisesti lukuun ottamatta aloitetta paremman kouluruoan puolesta, josta valtuutettu Kasurinen teki valtuutettu Järvisen kannattamana seuraavan muutosesityksen: Heinolan koululounaslistalla säilytetään kasvisruokapäivä kerran viikossa. Ruokapalvelut osallistavat oppilaat kasvisruokatarjoilun suunnitteluun ja kehittävät aktiivisesti oppilaille maistuvia kasvisruokia. Äänestyksen tulos oli 21-22, joten vastaesitys hyväksyttiin vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.

Lupa- ja valvontalautakuntaan Anne Ronkaisen varajäseneksi valittiin
Minna Heinonen.

Muut esitykset hyväksyttiin kaupunginhallituksen ehdotusten mukaisesti.

Kokouksessa ei jätetty valtuustoaloitteita.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Liitteet

aanestysluettelo2021-2025_-05092022-aanestys-2.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Äänestysluettelo2021 – 2025_ 05092022ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Lisätietoja

Niina Varjo
Valtuuston puheenjohtaja
p. +358 50 542 9449 | niina.varjo@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
p. +358 40 086 2977 | jari.parkkonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu