Heinolan valtuuston 29.4.2024 päätöstiivistelmä

Valtuustosali, mikrofonit

Asiat

22 Eropyyntö tarkastuslautakunnan ja elinvoimalautakunnan varajäsenyydestä
23 Eropyyntö elinvoimalautakunnan jäsenyydestä 7
24 Valtuustoaloite / Läksyjen poistaminen Wilmasta 9
25 Asemakaavan muutos 711 Tähtiniementien kauppa-alue 13
26 Keskusvaalilautakunnan kokoonpanon täydentäminen 19
27 Edustajien nimeäminen työllisyyslautakuntaan 21
28 Vesihuollon operointipalveluiden hankinta 24
29 Aloitteet 28
30 Ilmoitusasiat 29

Valtuuston kokous sujui jouhevasti. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti ilman äänestyksiä kaikki ehdotukset, myös vesihuollon operointipalveluiden hankinnan sekä asemakaavan muutoksen.

Tarkastuslautakunnan varajäseneksi nimettiin Jussi Paarvala ja elinvoimalautakunnan jäseneksi Jouni Ainali. Valtuusto päätti nimetä ehdotusten mukaisesti keskusvaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Jukka Hietasen ja hänen varalleen Anne Lehtokosken sekä lisäksi keskusvaalilautakunnan jäseneksi varalle Mauno Kuuselan.

Valtuusto päätti valita työllisyyslautakuntaan Heinolan kaupungin edustajaksi varsinaiseksi jäseneksi Erika Tiaisen ja Marko Heinon sekä Tiaisen varalle Kirsi Lehtimäen ja Heinon varalle Jarmo Ruuthin. Lisäksi valtuusto päätti nimetä Erika Tiaisen työllisyyslautakunnan 1. varapuheenjohtajaksi.

Kokouksessa jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet:

  • Sami Salminen: Toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden
    selvittäminen Heinolassa

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Niina Varjo
Valtuuston puheenjohtaja
p. +358 50 542 9449 | niina.varjo@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
p. +358 40 086 2977 | jari.parkkonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu