Heinolan valtuuston 24.5.2021 kokouksen päätöstiivistelmä

Agenda

15 § Henkilöstökertomus 2020
16 § Heinolan kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2017–2020
17 § Tilinpäätös 2020
18 § Tilintarkastuskertomus 2020 sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
19 § Arviointikertomus
20 § Talousarvion toteutuminen, osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2021
21 § Kaupungin omaisuuden luovutuksen perusteet ja periaatteet
22 § Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksen hyväksyminen
23 § Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän (Tuustaipale) loppuselvityksen hyväksyminen.

Henkilöstökertomus merkittiin tiedoksi, samoin hyvinvointikertomus. Henkilöstökertomuksen keskeiset havainnot esitteli henkilöstöjohtaja Sinikka Malin ja hyvinvointikertomuksen hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä.

Tilinpäätös hyväksyttiin ja päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2020. Arviointikertomus merkittiin tiedoksi.

Omaisuuden luovutuksen perusteet ja periaatteet -asiakirja puhututti paljon. Asiakirjasta äänestettiin kahdesti: ensin sen palauttamisesta (Aimo Bonden esitti, Kauko Kekkonen kannatti, jatkettiin käsittelyä äänin 39–4), ja sen jälkeen tekstiin yleisiin periaatteisiin tehtävästä muutoksesta Ville-Matti Kuuselan esityksestä Mika Leppälän kannattamana. Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin äänin 36–7.

Merkittiin tiedoksi myös kaupunginjohtajan info koskien hyvinvointialueuudistusta.

Merkittiin tiedoksi viisi valtuustoaloitetta.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Niina Varjo
Valtuuston puheenjohtaja
p. +358505429449 | niina.varjo@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
p. +358400862977 | jari.parkkonen@heinola.fi


Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu