Heinolan valtuuston 21.6.2021 päätöstiivistelmä

Kokous klo 17.00–19.24

Agenda

24 Maapoliittisen ohjelman päivitys

25 Kaavoituskatsaus 2021

26 Ympäristöpäällikön viran täyttäminen 2.8.2021 lukien

27 Valtuustoaloite alkoholijuomista luopumisesta kaupungin edustustilaisuuksissa

28 Valtuustoaloite sähköautojen latauspisteiden perustamiseksi Heinolaan

29 Valtuustoaloite talonmiestoiminnan käynnistämiseksi kouluissa ja muissa tärkeissä kiinteistöissä

30 Valtuustoaloite valtuuston kokousten kirjoitus- ja viittomakielelle tulkkaamisesta

31 Valtuustoaloite luottamushenkilöiden kokoontumisesta ja siunaamisesta valtuustokauden alussa

32 Valtuustoaloite hankintaosaamisen kehittämisestä

33 Valtuustoaloite lapsivaikutusten arviointi Koulukuljetuksia koskevat periaatteet -oppaan osalta

34 Valtuustoaloite Uudesta puuttumismallista lainvastaisiin tekoihin Heinolan kouluissa

35 Valtuustoaloite – Koulutetun henkilöstön turvaaminen varhaiskasvatuksessa

Hyväksyttiin maapoliittisen ohjelman päivitys siten, että yksimielisesti muutettiin kohtaa 9 (s. 18) poistamalla sana vapaasti lauseesta “Vuokratontin voi lunastaa itselleen vapaasti.” Lisäksi päätettiin lisätä lause: “Markkina-arvoltaan kalliiden tonttien vuokralaiset voivat lunastaa tontin kaupunginhallituksen erikseen niin päättäessä käypään hintaan.” Aimo Bondenin palautusesitystä ei kannatettu.

Hyväksyttiin myös kaavoituskatsaus ja valittiin ympäristöpäällikön virkaan TkT Keijo Houhala ja varalle FM Kirsi Järvinen.

Alkoholitarjoiluista tehdyn valtuustoaloitteen vastauksen osalta äänestettiin, Kauko Kekkonen esitti, että hänen aloitteensa hyväksyttäisiin. Äänestyksen tuloksena 32–10 (yksi tyhjä) päätettiin kuitenkin hyväksyä vastaus.

Varavaltuutettu Anne Ronkainen teki muutosesityksen tulkkausta koskevan valtuustoaloitteen (30 §) vastaukseen, mutta se raukesi kannattamattomana.

Valtuutettu Kaija Järvinen teki palautusesityksen valtuustoaloitteeseen annettua vastausta koskien, (puuttumismalli lainvastaisiin tekoihin Heinolan kouluissa, 34 §). Järvisen ehdotus hyväksyttiin äänin 21–22, ja asia palautettiin valmisteluun.

Muut valtuustoaloitteisiin annetut vastaukset hyväksyttiin.

Merkittiin tiedoksi yksi valtuustoaloite (Kylpylän uimarannan vesiliukumäki).

Lisätietoja

Niina Varjo
Valtuuston puheenjohtaja
p. +358505429449 | niina.varjo@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
p. +358400862977 | jari.parkkonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu