Heinolan valtuuston 21.3.2022 päätöstiivistelmä

Valtuustosali, mikrofonit

Klo 17.00-21.02

Agenda

7 Kirkonkylän koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen
8 Heinolan kaupungin hallintosäännön muuttaminen 1.4.2022 lukien
9 Sosiaali- ja terveyslautakunnan täydentäminen
10 Valtuustoaloite tekolumiladun luomiseksi raviradalle sekä Harju-Hakasuon suunnitelmalliseksi kehittämiseksi liikunta- ja virkistyskäytön keskukseksi
11 Valtuustoaloite yksityistieavustusten rahoitusta koskien
12 Valtuustoaloite lumetuksesta ja hiihtomahdollisuuksista Heinolassa
13 Valtuustoaloitteet
14 Ilmoitusasiat

Kirkonkylän koulun hankesuunnitelma puhututti valtuustoa. Valtuutettu Bonden teki valtuutettu Tähkäsen kannattamana ehdotukset palautusta koskien (kohta 1 ja 4), mutta ehdotukset hyväksyttiin kaupunginhallitusten ehdotusten mukaisesti äänestysten jälkeen.

Runkovaihtoehtoa koskien valtuutettu Mäentalo teki valtuutettu Vastamäen kannattamana toimenpidealoitteen, että runkorakenne toteutetaan edullisinta puurakennetta käyttäen. Toimenpidealoite hyväksyttiin äänestyksen jälkeen (äänet 15-27). Asian käsittelyä koskevat äänestysluettelot liitteenä.

Päätettiin valita Jouko Vuorenniemen varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan Katja Komunen.

Yksityistieavustusta koskevan valtuustoaloitevastauksen osalta valtuutettu Kantanen teki valtuutettu Endènin kannattamana toimenpidealoitteen, että varataan määräraha 2,8 % kiinteistöverosta, joka varataan vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä. Hanna-Liisa Enden kannatti. Ehdotus hyväksyttiin toimenpidealoitteena yksimielisesti. Asia huomioidaan osana talousarviovalmistelun yhteydessä.

Muut asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksessa jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet:

• Sosiaalisen luototuksen käyttöönotto, allekirjoittajina mm. Henri
Saari ym.
• Baranovitsin raitin nimen muuttaminen ja laatan poistaminen
kaupungintalon seinästä, kaikkien valtuustoryhmien yhteinen

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Liitteet

Äänestysluettelo 2021-2025_21032022-äänestys-1ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Äänestysluettelo 2021-2025_21032022-äänestys-2ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Äänestysluettelo 2021-2025_21032022-äänestys-3ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Valtuustoaloite sosiaalisen luototuksen käyttöönottoon HeinolassaReakSpeaker Kuuntele kuvake

Valtuustoryhmien yhteinen aloite Baranovitsin raitin nimen muuttamiseksiReakSpeaker Kuuntele kuvake

Lisätietoja

Niina Varjo
Valtuuston puheenjohtaja
p. +358 50 542 9449 | niina.varjo@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
p. +358 40 086 2977 | jari.parkkonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu