Heinolan valtuuston 16.8.2021 päätöstiivistelmä

Klo 17.00-18.05

Agenda

36 Valtuuston pöytäkirjanpitäjän määrääminen toimikaudeksi 2021-2025
37 Valtuuston vaalilautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2025
38 Valtuuston puheenjohtajiston toimikausi
39 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
40 Valtuuston kokouskutsujen lähettäminen ja esityslistan toimittaminen varajäsenille
41 Valtuuston pöytäkirjojen nähtävilläolo
42 Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa
43 Kaupunginhallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudeksi 2021-2025
44 Elinvoimalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2025
45 Hyvinvointilautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2025
46 Keskusvaalilautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2025
47 Lupa- ja valvontalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2025
48 Sosiaali- ja terveyslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2022
49 Teknisen lautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2025
50 Tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2025
51 Päijät-Hämeen käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen toimikaudeksi 2021-2025
52 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta toimikaudeksi 2021-2025.

Heinolan kaupungin valtuuston ensimmäinen kokous sujui jouhevasti. Valtuuston kokouksen avasi Fuat Wafin, iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johti hallintosäännön mukaisesti puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valittiin.

Pykälässä 39 valittiin valtuuston puheenjohtajisto ennalta neuvoteltujen esitysten pohjalta. Puheenjohtajaksi valittiin Niina Varjo (KOK), 1. varapuheenjohtajaksi Heimo Riutta (SDP) ja 2. varapuheenjohtajaksi Mikko Rautkoski (PS).

Kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Lehtimäki (SDP) ja varapuheenjohtajiksi Fuat Wafin (KOK) ja Sanna Karppinen (PaHe).

Kaikki valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti, ilman äänestyksiä tai vaalitoimituksia ennalta neuvoteltujen esitysten pohjalta.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Fuat Wafin, valtuuston puheenjohtaja, § 36-39
+358 40 749 6141

Niina Varjo, valtuuston puheenjohtaja, § 40-
+358 50 542 9449 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen, kaupunginjohtaja
+358 400 862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu