Heinolan valtuuston 15.5.2023 päätöstiivistelmä

Valtuustosali

Klo 17.00–19.12

Asiat

14 Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutos
15 Hyvinvointialueelle siirtyneiden virkojen lakkauttaminen
16 Eropyyntö luottamustoimesta, kaupunginhallitus
17 Eropyyntö luottamustoimista, tekninen lautakunta ja Lahden seudun jätelautakunta
18 Vastaus valtuustoaloitteeseen Turvataan lasten koulutiet korottamalla suojateitä
koulujen lähiympäristöissä
19 Talousarvion toteuma 1-3/2023, koko kaupunki
20 Talousarviomuutokset vuonna 2023
21 Poistosuunnitelman muuttaminen
22 Vesilaitoksen taseen oikaisu
23 Heinolan kaupungin sijoitustoiminnan perusteet
24 Kirkkis-talon yleissuunnitelma ja pääpiirustukset
25 Eropyyntö luottamustoimesta, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
26 Ilmoitusasiat
27 Aloitteet

Pääosin esitykset hyväksyttiin kaupunginhallituksen ehdotusten mukaisesti. Kaupunginhallitukseen valittiin Marko Heinon tilalle Jarmo Ruuth, tekniseen lautakuntaan ja Lahden seudun jätelautakuntaan Juha Tähkänen.

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Sami Salminen. Sijoitustoiminnan perusteet -asiakirjaan hyväksyttiin valtuutettu Kuuselan tekemät muutosehdotukset yksimielisesti. Muutokset esitetty ohessa lihavoituna:

Energiarahaston sijoitussalkun tuottojen ja pääoman käytöstä.

Kaupungin rahoitustilanteen kehitys voi tulevaisuudessa edellyttää, että sijoitussalkusta saadaan kassavirtaa kaupungin käyttömenojen tai investointien rahoittamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että salkun sijoitusten tuotto tai osa siitä osa salkun sijoitusten tuotosta tai osa salkun pääomasta nostettaisiin ulos salkusta. Tällöin asiasta päätetään erikseen toimivaltasäädösten mukaisesti.

Kirkkis-talon asia puhututti valtuustossa runsaasti. Asian käsittelyn aikana tehtiin valtuutettu Bondenin toimesta valtuutettu Kososen kannattamana palautusesitys, josta äänestettiin. Asian käsittelyä jatketiin äänin 40–3. Valtuutettu Tähkänen teki valtuutettu Erkkilän kannattamana muutosesityksen kohtaan kolme siten, että Karkkis-talo toteutetaan edullisemmalla puurunkoratkaisulla. Asiasta äänestettiin ja kaupunginhallituksen esitys hyväksyttiin äänin 9–34. Myös valtuutettu Bonden teki muutosesityksen valtuutettu Kososen kannattamana seuraavasti: lisätään kohta 6: ei rahoiteta leasing-rahoituksella, vaan sijoitussalkkua purkamalla lisävelkaantumisen estämiseksi. Asiasta äänestettiin ja äänin 3–40. Kaupunginhallituksen esitys hyväksyttiin. Kaikissa äänetyksissä kaupunginhallituksen esitys oli JAA ja vasta- tai muutosesitys EI. Äänestysraportit liitteenä.

Kokouksessa jätettiin kaksi valtuustoaloitetta:
• Pelastakaa Dorkin puisto (Kimmo Huvinen)
• Heinolan kaupungin audiovisuaalisen arkiston perustaminen nettiin (Harri Salonen)

Ilmoitusasioissa merkittiin tiedoksi kristillisdemokraattien järjestäytyminen.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Liitteet

Äänestystulokset raportti 1ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Äänestystulokset raportti 2ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Äänestystulokset raportti 3ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Lisätietoja

Niina Varjo
Valtuuston puheenjohtaja
p. +358 50 542 9449 | niina.varjo@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
p. +358 40 086 2977 | jari.parkkonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu