Heinolan uudet ympäristönsuojelumääräykset voimaan 1.6.2021

Rantamaisema

Heinolan valtuusto on kokouksessaan 22.3.2021 § 7 hyväksynyt Heinolan ympäristönsuojelumääräysten muutoksen ja niiden perustelut. Muutetut määräykset tulivat voimaan 1.6.2021.

Ympäristönsuojelumääräysten tarkoitus on täydentää lakia ja sen nojalla annettuja asetuksia paikalliset olosuhteet huomioiden. Niiden avulla pyritään ehkäisemään niitä ympäristöhaittoja, joihin säädöstaso on liian yleisluontoinen. Määräyksillä ei voida lieventää lain vaatimuksia.

Heinolan ympäristönsuojelumääräykset on tullut voimaan 2008, ja niitä on päivitetty ensimmäisen kerran vuonna 2012. Tämän jälkeen on mm. uusi ympäristönsuojelulaki tullut voimaan. Osa nyt tehdyistä muutoksista johtuu lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista. Lisäksi suoraan lainsäädännössä olevat asiat, sekä jätehuoltomääräysten ja rakennusjärjestyksen kanssa päällekkäiset määräykset, on poistettu. Myös kokonaan uusia määräyksiä on lisätty mm. koskien polttonesteiden jakelua sekä rakennusten hävittämistä polttamalla. Määräysten rakennetta on pyritty selkeyttämään ja luettavuutta parantamaan.

Uudet 1.6.2021 voimaantulevat ympäristönsuojelumääräykset perusteluineenReakSpeaker Kuuntele kuvake

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu