Heinolan Tilapalvelut Oy:n perustaminen etenee

Erilaisia avaimia oven lukossa

Yhtiön perustaminen osa muutosohjelman toteuttamista.

Kaupungin valtuusto päätti 18.3.2024 kokouksessaan perustaa kiinteistönhallintapalveluita tuottavan osakeyhtiön, jonne siirretään tilakeskukselta ja Heinolan Vuokra-asunnot Oy:ltä kiinteistönhallintaan liittyvät palvelut. Valtuusto päätti myös delegoida kaupunginhallitukselle asian täytäntöönpanon, mikä sisältää mm. osakeyhtiön perustamiseen liittyvät käytännön toimenpiteet.

Kaupunginhallitus on osana toimenpiteitä päättänyt kokouksessaan 22.4.2024 nimetä ehdokkaat perustettavan yhtiön hallituksen jäseniksi, hyväksynyt yhtiölle yhtiöjärjestyksen sekä perustamissopimuksen. Perustamissopimuksessa on nimetty yhtiölle hallitus ja sen jäseniksi nimetty Ilkka Kivijärvi, Heljä Harttunen, Markus Sahuri, Taisto Lehmusvuori sekä Kristiina Ketomäki. Varalle valittiin Mikko Rautkoski, Seija Kasurinen, Juha Hersta, Arvo Järvinen ja Kaija Järvinen.

Yhtiön hallitus on kokoontunut ensimmäisen kerran ja valinnut yhtiölle toimitusjohtajaksi Ville Jäntin, joka toimii myös Heinolan Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtajana.

Yhtiön perustamiseen liittyvät valmistelut jatkuvat yhdessä kaupungin ja toimitusjohtajaksi valitun Ville Jäntin kanssa. Henkilöstösiirrot ja liikkeenluovutukseen liittyvä yhteistoimintamenettely toteutetaan alkusyksystä. Tällöin tarkentuvat myös yhtiön henkilöstön organisoituminen sekä esihenkilö- ja tehtäväroolit.

Lisätietoja

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja

Hanna Hurmola-Remmi
Hallinto- ja kehitysjohtaja                                      

Ville Jäntti
Toimitusjohtaja, Heinolan Tilapalvelut Oy

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu