Heinolan taajama-alueiden nopeusrajoituksia yhtenäistetään 

Suojatiemerkki

Heinolassa ollaan yhtenäistämässä taajama-alueiden nopeusrajoituksia. Suurimmalle osalle taajaman katuja asetetaan 40 km/h nopeusrajoitus, ja erityisesti koulujen ja oppilaitosten lähellä nopeusrajoitukset lasketaan 30 km/h:ssa. Tämän toimenpiteen tarkoituksena on tehdä liikenteestä selkeämpää ja parantaa erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. 

Jatkossa taajama-alueilla 50 km/h tai suurempia nopeusrajoituksia tulee olemaan ainoastaan Siltakadulla keskustan etelä- ja pohjoispuolella sekä teollisuusalueille Rautsaloon, Tommolaan ja Hevossaareen johtavilla väylillä. Tavoitteena on ohjata raskas liikenne ensisijaisesti näille reiteille pois kaupungin keskustasta. 

Linjauksen ulkopuolelle jäävät myös valtion omistamat ja ELY-keskuksen hallinnoimat väylät, kuten esimerkiksi tie 140 Sukurantien risteyksestä pohjoiseen ja Hevossaarentien risteyksestä etelään, Vanhatie ja Lakeasuontie kirkonkylässä sekä Kausantie Myllyojalla. Vierumäen keskustaajamassa Asematien alussa on ELY-keskuksen asettama 30 km/h aluenopeusrajoitus, jonka vuoksi myös 140-tien pohjoispuolelle koulun ympäristöön asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus.   

Tutkimusten mukaan jo pienikin ajonopeuden lasku parantaa liikenteen turvallisuutta pienentämällä kuljettajan reaktioaikaa, lyhentämällä jarrutusmatkaa ja vähentämällä mahdollisen törmäyksen voimaa. Jalankulkijoihin kohdistuvien henkilövahinkojen riski ja vahingon vakavuus vähenee ajonopeuksien ollessa matalampia. Esimerkiksi 30 km/h törmäysvauhdilla yli puolet jalankulkijoista selviää lievin vammoin, viidenkympin vauhdissa enää neljännes.  

Nopeusrajoitusmerkkien vaihto tapahtuu alkuvuoden aikana. Työ aloitetaan heti asiaa koskevan viranhaltijapäätöksen saatua lainvoiman. 

Lisätietoja

Ari Matteinen 
rakennuspäällikkö
+358 500 497 251 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu