Heinolan satama-alueen toiminnallisuuden parantaminen

Satama

Heinolan kaupunki parantaa sataman toiminnallisuutta laajentamalla parkkialuetta ja siirtämällä kansallisen kaupunkipuiston symbolin Kompassin sille paremmin soveltuvaan paikkaan. Sataman alueen yritykset palvelevat normaalisti remontista huolimatta.

Satama-alueen asioimisen ja pysäköinnin parantaminen käynnistyy 6.5.2024. Parantamiseen liittyvät toimenpiteet perustuvat sataman yrittäjiltä ja heidän asiakkailtaan sekä kaupunkilaisilta saatuun palautteeseen. Satamassa tarvitaan enemmän toiminnallista tilaa sekä mm. laajempaa parkkialuetta, jotta alueen käytännöllisyys yritysten tarpeisiin kohenee ja käytettävyys tapahtumien järjestämiseen paranee.

Osana parantamistoimia muokataan sataman yrityksille tarkoitettua parkkipaikkatilaa siten, että parkkipaikkoja lisätään ja parkkialuetta laajennetaan.

Kompassi satamassa

Kansallisen kaupunkipuiston symbolina toimiva Kompassi siirretään pois parkkialueelta paikkaan, jossa se tulee paremmin esille eikä aiheuta haittaa esim. asiakkaiden parkkeerauksessa eikä ole myöskään vaarassa kolhiintua. Nykyisessä paikassa se on haitannut myös alueen kunnossapitoa.

Kansallinen kaupunkipuistotunnustus edelleen tärkeä

Heinola on yksi kymmenestä suomalaisesta kaupungista, joihin ympäristöministeriö on perustanut kansallisen kaupunkipuiston. Kansallinen kaupunkipuisto on ympäristöministeriön myöntämä tunnustus laajasta kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä käsittävästä eheästä kokonaisuudesta. Kansallisen kaupunkipuiston kaupunkeja yhdistää halu kehittää ja säilyttää arvokasta rakennus- ja kulttuuriperintöään arvokkaan luonnonympäristön rinnalla.

Näin on myös Heinolassa, jossa kansallisen kaupunkipuiston periaatteet ja kehittäminen ovat Heinolan kaupunkiympäristön kehittämisen lähtökohtia ja osa kestävää kaupunkisuunnittelua.

Kompassia pidetään tärkeänä ja se halutaankin saada arvoiseensa ympäristöön, pois parkkialueelta. Samalla asiointi alueen yrityksissä ja pysäköinti satamassa saadaan vastaamaan paremmin yrittäjien, asiakkaiden ja kuntalaisten tarpeita. Siksi Kompassi siirretään parannustöiden yhteydessä paikkaan, jossa se tulee paremmin esille ja sitä voi edelleen käydä ihailemassa.

Lisätietoja:

Liisa Koski-Lukkari                                              
elinvoimajohtaja
liisa.koski-lukkari@heinola.fi

Harri Kuivalainen
kaupunginarkkitehti
harri.kuivalainen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu