Heinolan OPS-kirjaukset oppilaiden toimintakyvyn edistämiseen – mitä ja miksi

Pyöräilijät

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen mittaus- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. 

Vuoden 2022 Move! -mittauksissa havaittiin, että merkittävällä osalla oppilaista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista. Kehityskulun jatkuessa nykyisenlaisena tämän päivän lapset ja nuoret kohtaavat suuria haasteita myöhemmin elämässään.

Kouluissa on jo nykyisellään käytössä monia hyviä toimintatapoja lasten ja nuorten toimintakyvyn ja liikkumisen edistämiseksi koulupäivän aikana. Heinolassa koulujen ja koulupäivien liikunnallistaminen on pitkään ollut yksi kunnan koulujen kehityskohteista ja painopistealueista.

  • Pitkillä välitunneilla on luotu lisää aikaa ja mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun liikkumiseen
  • Välitunneille on hankittu monipuolisia liikuntavälineitä
  • Oppitunneilla kiinnitetään huomiota aktiivisiin ja toiminnallisiin työtapoihin
  • Koulumatkoja kannustetaan kulkemaan lihasvoimin
  • Heinolan harrastemalli tarjoaa kaikille koululaisille ilmaista kerhotoimintaa koulupäivän välittömässä yhteydessä

Toimintaympäristön kehittämisen ja liikkumisen mahdollisuuksien avaamisen ohella, kouluissa toteutetaan myös liikuntakasvatusta. Samoin kuin opetamme tärkeitä taitoja lukemiseen, laskemiseen, tiedon käsittelyyn jne., voimme myös opastaa ja ohjata oppilaita omasta toimintakyvystä huolehtimiseen niin nyt kuin tulevaisuudessa.

Lapset leikkimässä luonnossa

Olemme Heinolassa kirjanneet opetussuunnitelmaan, että kaikkiin liikuntatunteihin tulee kuulua kestävyyttä, lihaskuntoa ja/tai liikkuvuutta edistävää toimintaa jokaista 45 minuutin liikuntakertaa kohden vähintään 10 minuuttia. Näin toimien pystymme vaikuttamaan ja kehittämään ihan jokaisen oppilaan toimintakykyä koulupäivien aikana. Kun liikuntakerrat pyritään myös lukujärjestyksissä sijoittamaan eri puolille viikkoa, oppilas saa toimintakykyä edistäviä liikunta-annoksia kertarysäyksen sijaan useamman kerran viikossa.

Move! -mittaukset ovat toimineet Heinolassa herättimenä kohdennettujen toimien tekemiseen. Move! -mittaukset nostavat hyvin esille niitä toimintakyvyn osa-alueita, joihin meidän tulee kiinnittää lisähuomiota. Uskomme kehittämistoimien näkyvän myöhemmin myös Move! -mittauksissa positiivisina signaaleina oppilaidemme kestävyys- ja lihaskunnon sekä liikkuvuuden kohdalla. Lasten ja nuorten toimintakyvyn kehittäminen ja siitä huolehtiminen on meidän kaikkien yhteinen asia!

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu