Heinolan Musiikkiopiston ilmaiset musiikkileikkikoulut jatkuvat päiväkodeissa

Vertaistuki

Heinolan Musiikkiopisto on tarjonnut kaupungin varhaiskasvatuksen piirissä oleville 3–5-vuotiaille lapsille ilmaista musiikkileikkikouluopetusta elokuusta 2021 alkaen. Keväällä toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella palvelua on päätetty jatkaa. Kuluvana lukuvuonna palvelu koskettaa vuosina 2017–2019 syntyneitä lapsia.

Ilmaista toimintaa kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä

Ilmaista muskaritoimintaa toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä. Tunneilla lapset pääsevät tutustumaan musiikkiin mm. leikkien, laulaen ja taputtaen. Muskarissa on myös mahdollisuus kokeilla erilaisia soittimia esim. viulua.

Muskaritunnit on yhdistetty osaksi tavallista päiväkotipäivää. Toiminnan piiriin kuuluu tällä hetkellä 230 lasta ja opetus toteutetaan noin 10–14 lapsen ryhmissä. Muskaritunneilla on aina mukana myös riittävä määrä lapsiryhmästä vastuussa olevaa henkilökuntaa suhteessa ryhmän kokoon ja tarpeisiin. Varhaiskasvatuksessa koetaan, että lapset ovat tasa-arvoisessa asemassa, kun jokaisella on oikeus ja mahdollisuus osallistua muskariin. Tavoitteena on tulevaisuudessa mahdollistaa muskariin osallistuminen myös esiopetusikäisille lapsille.

Musiikilla positiivinen vaikutus kielellisten taitojen kehittymiseen

Muskareiden tavoitteena on sytyttää lapsille intohimo musiikkiin, jolloin osalle syttyy myös halu jatkaa harrastusta myöhemmällä iällä instrumenttiopintojen parissa.

Musiikkiharrastuksen hyödyllisyys on myös lapsen kehitykselle kiistaton totuus. Tutkijoiden mukaan musiikin kuunteleminen, laulaminen ja soittaminen harjoittavat kuulojärjestelmää, johon myöhemmin perustuvat esimerkiksi lukeminen ja kirjoittaminen. Helsingin yliopistossa tehtiin muutama vuosi sitten tutkimus, jossa kognitiivisen aivotutkimuksen yksikön tutkijat testasivat viikoittaisen, päivähoidon osana järjestettävän musiikkileikkikoulutoiminnan vaikutuksia 5–6-vuotiaiden kielenkehitykseen. Lähtötilanteessa lasten kielelliset taidot olivat samat. Kahdessa vuodessa muskaria käyvien kielelliset taidot ja esimerkiksi sanavarasto kehittyivät nopeammin kuin muskaria käymättömien.

Musiikkiharrastus on myös tarkkaavaisuustaitojen kannalta vaativa harrastus. Tutkimusten mukaan tarkkaavaisuustaidot näyttävät olevan musiikkia harrastavilla lapsilla muita saman ikäisiä edellä.

Lisätietoja:

Jori Vuorinen,
Heinolan Musiikkiopiston rehtori  
+358 500 842 113 | jori.vuorinen@edu.heinola.fi        

Auli Saarinen
Tommola-talon va. esimies
+358 44 797 6955 | auli.saarinen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu