Heinolan Mäyrämäen luonnonsuojelualue

Mäyrämäki luonnonsuojelualue

Heinolassa sijaitsee Mäyrämäen suojelualue, jonka ensimmäinen osa (22 ha) suojeltiin jo vuonna 2005 ja joka on osa Mataraniemi-Mäyrämäki Natura 2000 aluetta (36 ha) sekä osa Heinolan kansallista kaupunkipuistoaluetta. Näiden alueiden jatkoksi on alkuvuodesta 2024 perustettu Mäyrämäki II -suojelualue (57,9 ha). Jokaisella näistä alueista on maakunnallisesti ja valtakunnallisesti ominainen luontoympäristö; on notkolehtoa, monipuolistaa luonnontilaista lehtoa, jotka sisältävät uhanalaisia ja harvinaisia kasvilajeja. Alueelta löytyy myös laaja kalkkikallio alue.

Alue kokonaisuudessaan täydentää Heinolan suojeluverkostoa ja suojelu on tarpeellista erityisesti luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta. Suurehko kokonaisala (79,9 ha) turvaa useiden pienialaisten tai uhanalaisten eliölajien elinympäristöä. Luontoarvojen ylläpitämiseksi ja turvaamiseksi hoitotoimet ovat välillä tarpeen. Tarvitaan ennallistamis- ja hoitotoimenpiteitä, jotka toteutetaan ELY-keskuksen hyväksymän hoitosuunnitelman mukaisesti.

Suojelualueet tarjoavat vaihtelevia luonnonmaisemia: jyrkänteitä ja kallioita, runsaslajisia lehtoja, iältään vaihtelevia kuusikoita ja lehtimetsiä, lahopuustoisia metsiä sekä suo-, lampi- ja järvialueita. Maaston muodot tarjoavat vaihtelevuutta jyrkistä louhikkoisista rinteistä loivempiin notkoisiin lehtoihin ja aina eri suotyyppeihin.

Alueiden läheisyyteen pääse autolla Mataralammentietä tai eteläisimpään osaan Kiistasniementietä. Merkittyjä parkkipaikkoja ei ole ja autoa ei saa jättää teiden tukkeeksi. Jokaisenoikeudella suojelualueilla voi liikkua jalkaisin sekä poimia syötäviä marjoja ja sieniä. Alueilla liikkuminen vaatii kuitenkin hyvää fyysistä kuntoa ja kykyä liikkua epätasaisessa maastossa sekä suunnistustaitoa. Vaihtelevat maastonmuodot ja runsas tuulen kaatamien puiden määrä tekevät liikkumisesta paikoin haastavaa. Alueilla ei ole eikä sinne tehdä merkittyjä polkureittejä, opasteita tai tulentekopaikkoja. Alueilla on kielletty elävien ja kuolleiden kasvien ja kasvin osien ottaminen ja vahingoittaminen, maa- ja kallioperän vahingoittaminen, tulenteko ja roskaaminen.

Nautitaan ainutlaatuisessa luontoympäristössä liikkumisesta ja varmistetaan sen säilyminen tulevaisuuteen.

Vaaleanpunaisella Mäyrämäki II -laajennusosa, vaaleanvihreällä Mäyrämäki ja Mataraniemi-Mäyrämäki Natura 2000 -alue.
Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu