Heinolan kutsunnat 12.–13.10.2022

Suomen lippu

Kielekkeinen valtiolippu tervehti Heinolan Valtuustotalon edustalla odottavia nuoria heidän saapuessaan kutsuntoihin. Paikalle saapui kahden päivän aikana 120 itähämäläistä nuorta.

Hämeen aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Kai Naumanen kertoi kutsuntapäivien sujuneen erinomaisesti Heinolassa. Paikka on keskeinen ja tilat soveltuvat hyvin kutsuntojen järjestämiseen. Omassa puheenvuorossaan hän kertoi kutsuntaan osallistuvien määrän olevan tänä vuonna 36 000, joista Päijät-Hämeestä 900 ja Heinolasta 120.

Puolustusvoimien on oltava valtion käytettävissä, jota se Suomessa on ollutkin katkeamattomana yli sadan vuoden ajan ja siitä kiitos kuuluu erityisesti sotiemme veteraaneille. Varusmiespalvelusta suorittavalla on velvollisuus ja oikeus palvella veteraanien muistoa kunnioittaen isänmaata.

Kai Naumanen
Everstiluutnantti Kai Naumanen.

Puolustusvoimat tarjoavat uskottavuutta, suorituskyvyn ylläpitoa ja tehokasta koulutusta nuorille. Asevelvollisuus mahdollistaa laissa määritetyt tehtävät niin, että Suomella on riittävä määrä joukkoja oman maan puolustamiseen. Asevelvollisuuslaki koskee 18–60-vuotiaita miehiä.

Nuorissa on tulevaisuus

Keskiviikkona kutsuntatilaisuuden avasi Heinolan kaupunginjohtaja Jari Parkkonen. Avauspuheessaan hän painotti puolustusvoimien merkitystä Suomen itsenäisenä pysymiselle ja korosti yhteistyön tekemisen tärkeyttä hyvinvointivaltiossa.

Teillä on mahdollisuus suunnata voimavarojanne paljon haluamaanne suuntaan. Harrastatte mitä haluatte -kunhan ette tee mitään lainvastaista, rakastatte ketä haluatte ja valitsette itse sen ammatillisen polun, joka parhaiten kutsuu teitä. Nämä kaikki eivät tule yksin; vapauden ja oikeuksien vastapainona on vastuu ja velvollisuus. Kutsunnat ovat konkreettinen askel siihen vastuuseen ja velvollisuuteen, jonka aikuistuminen tuo teille tullessaan, summaa kaupunginjohtaja Jari Parkkonen.

Sotaveteraaneja keskiviikon tilaisuudessa edusti Veikko Punakallio. Hän toi omassa tervehdyksessään esille itsenäisen hyvinvointivaltion puolustamisen tärkeyden ja sen, että nuorissa on meidän kaikkien tulevaisuus.

Nuoret valtuustotalon edessä
Kutsuntoihin saapuneita nuoria Valtuustotalon edessä.

Torstain tilaisuuden Heinolan kaupungin puolesta avasi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Lehtimäki. Hän muistutti nuoria päivän erityisyydestä; Euroopassa käydään sotaa, Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet NATO-jäsenyyttä. Puhutaan varautumisesta ja kotivarasta – huolen aste on noussut, mutta yhtenäisenä kansakuntana selviämme. Oikealla asenteella selviää ja pärjää vaikka välillä olisi vaikeaakin. ”Voimaa ja rohkeutta varusmiespalvelukseen,” päätti Kirsi Lehtimäki oman puheenvuoronsa.

Rintamaveteraanijärjestöjen tervehdyksen tilaisuuteen torstaina toi Paavo Mäkinen, jonka omat kutsunnat osuivat sota-aikaan. Lyhyen koulutusjakson jälkeen rintama kutsui 18-vuotiasta nuorta miestä ensi Viipuriin ja sieltä matka vei Kivennavalle.

Sotaa ei tuolloinkaan tahdottu, mutta itsenäisyyden säilyttäminen velvoitti sotaan. Nyt maa on jälleenrakennettu ja raskaat sotakorvaukset maksettu, teillä nuorilla on vastuu ja velvollisuus sen säilyttämiseen. Kansallinen itsenäisyys on arvokkainta omaisuutta ja on meidän jokaisen vastuulla ylläpitää sitä kukin tavallaan. Veteraanien rivit harvenevat, huolehtikaa ja ottakaa vastuu nyt siitä, että maamme on puolustuskykyinen ja itsenäisyytemme säilyy tulevaisuudessakin, Mäkinen muistuttaa.

Palvelukseen heti kun mahdollista

Kutsuntoihin osallistunut Jonne Vuohelainen näkee varusmiespalvelun ennenkaikkea mahdollisuutena. Myös palveluksen suorittamispaikka on jo mielessä.

Jonne Vuohelainen
Jonne Vuohelainen.

Palvelus antaa mahdollisuuden saada uusia kokemuksia ja taitoja. Veteraanien kunnioitus kasvaa varmasti entisestään ja pääsee oppimaan uusia asioita kokeneemmilta. Laivasto kiinnostaa kovasti, sillä veneily ja vesillä olo on aina ollut suvussani luontaista. Toisena vaihtoehtona on lääkintämiehen koulutus, hän pohtii.

Myös varusmiespalveluksen ajankohta on kirkkaana mielessä.

Opinnot ovat loppusuoralla ja jouluksi pitäisi saada ne päätökseen, joten kesällä toivoisin pääseväni varusmiespalvelukseen, Jonne kertoo.

Palvelukseen samalta viivalta

Varusmies lehtiä
Valtuustotalon pöydillä oli asiaan kuuluvia lehtiä ja oppaita.

Everstiluutnantti Kai Naumanen kertoo, että nuorilla on hyvä motivaatio yleisesti ottaen tullessaan kutsuntoihin ja puolustushalukkuus on noussut keskusteluissa esille.

Erityisterveisinä everstiluutnantti haluaa nuorille sanoa, että kaikki varusmiespalvelukseen saapuvat aloittavat palveluksen samalta viivalta ja palvelukseen kannattaa tulla avoimin mielin ja positiivisella asenteella – sillä pärjää pitkälle.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu