Heinolan kirjastossa käynnistyy lasten ja nuorten lukutaitoa ja -innostusta edistävä hanke syksyllä 2024

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää vuosittain valtionavustusta yleisten kirjastojen palvelujen ja toimintatapojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan.

Heinolan kaupunginkirjastolle on myönnetty 35 000 euron valtionavustus kirjaston ”Liikkeellä lukemaan”-hankkeelle, joka keskittyy lasten ja nuorten lukutaidon ja lukuinnostuksen edistämiseen. Hanke alkaa syksyllä 2024 ja päättyy vuoden 2025 lopussa.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda uusia liikunnallisia ja sosiaalista vuorovaikutusta lisääviä sekä luontoympäristöjä että digitaalista teknologiaa monipuolisesti hyödyntäviä lukuvinkkausmalleja Heinolan kirjastolle. Tarkoituksena on edistää Heinolan lasten ja nuorten lukuharrastusta ja tuoda myös kirjastoautotyö aktiiviseksi osaksi Heinolan kirjaston lukutaitotyötä lapsille ja nuorille.

Heinolan kirjasto on jo useamman vuoden ajan tehnyt aktiivista yhteistyötä paikallisten koulujen ja päiväkotien kanssa. Kirjasto on toteuttanut vuosittain useita kirjastoon tutustumisia päiväkoti- ja kouluikäisille lapsille ja nuorille. Myös kirjavinkkausta on toteutettu säännöllisesti alakoululla 2. ja 4. vuosiluokille sekä yläkoululla 8. vuosiluokille. Hankeaikana Heinolan kirjasto laajentaa kirjavinkkauksen myös muille vuosiluokille.

Lukuvinkkaustyö koetaan Heinolassa tärkeäksi. Lasten lukemisen määrä ja laatu on useiden tutkimusten ja selvitysten mukaan heikentynyt vuodesta toiseen. Hankkeen myötä kirjasto kehittää lukuvinkkausten toimintatapoja ja aktivoi lapsia ja nuoria kiinnostumaan kirjoista ja niiden tarinoista.

Heinolan kirjasto kokeilee hankeaikana myös säännöllisen kummikirjailijatoiminnan käynnistämistä. Kummikirjailija on lasten- tai nuortenkirjailija, joka sitoutuu vuodeksi kerrallaan vierailemaan kouluilla innostamassa koululaisia aktiivisen lukuharrastuksen pariin.

Lisätietoja:

Katri Sakara
kirjastovirkailija
palvelupäällikön sijainen, lasten- ja nuortenosasto
p. 044 797 6839
katri.sakara@heinola.fi

Mirja Sipilä
kirjastopalvelujohtaja
p. 044 797 6842
mirja.sipila@heinola.fi

Maskottihahmo kirjastoilves Laina-unelma vilkuttaa lastenosaston kirjahyllyn edessä.
Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu