Heinolan kirjastolle unelmoidaan monipuolisia tiloja ja lisää tapahtumia

Kirjaston kirjahyllyjä yläkerrasta katsottuna

Heinolan kaupunginkirjasto toteutti touko-kesäkuussa asiakaskyselyn kirjaston tiloista ja palveluista. Kyselyllä kartoitettiin kirjastopalvelujen käyttöä ja asiakkaiden näkemyksiä siitä, mikä kirjastossa toimii hyvin nykyisellään, mikä kaipaa uudistamista ja mikä täysin uusi tila tai palvelu kirjastossa tulisi olla.

Kirjaston palveluille, tapahtumille ja henkilökunnalle kiitosta

Kirjaston yleisin käytetty palvelu on aineiston ja etenkin kirjallisuuden lainaaminen. Heinolan kirjaston kokoelmaa pidetään hyvänä ja sille toivotaan riittävää rahoitusta jatkossakin. Kokoelman lisäksi kyselyssä mainittiin useasti muun muassa Lehtisali, kaukolainapalvelu Lastu-kirjastoverkoston ulkopuolelta, monitoimikoneen käyttö tulostamiseen, kopioimiseen ja skannaamiseen ja omatoimikirjasto.

Asiakkaat kertoivat osallistuvansa kirjaston tiloissa järjestettäviin tapahtumiin kuten kirjailijavierailuihin, lukupiiriin ja digiopastukseen sekä käyvänsä katsomassa näyttelyitä. Lasten osaston tapahtumat saivat myös useita mainintoja, joiden joukossa esimerkiksi lasten satutunnit. Aikuisten ja lasten tapahtumia kyselyyn vastanneet pitivät hyvinä ja tärkeinä säilyttää myös tulevaisuudessa.

Eniten positiivista palautetta annettiin kirjaston henkilökunnasta, jota kuvailtiin asiantuntevana ja ystävällisenä. Kirjaston tilat saivat osakseen kiitosta niiden sijainnista keskustassa ja valoisuudesta. Heinolan kirjastoa kuvailtiin myös kaupungin olohuoneeksi ja kohtaamispaikaksi.

Kirjastotilojen päivitys nykyaikaan

Muutosta asiakaskyselyssä toivottiin eniten kirjaston sisätiloihin. Moni ehdotti parannuksia ilmanvaihtoon ja lämpötilaan. Kesällä kirjasto on liian kuuma ja talvella liian kylmä. Vastauksissa nousi erityisesti esille uudet kalusteet ja asiakastilat. Heinolan kirjastolta puuttuvat tällä hetkellä ajanmukaiset tilat ja kalusteet opiskelulle, ryhmätyöskentelylle, työnteolle, tapahtumille ja näyttelyille. Asiakkaat toivoivat myös media- tai musiikkihuonetta ja nuorille omaa tilaa, jossa on mielekästä tekemistä tai mahdollisuus kuunnella musiikkia omassa rauhassa.

Kirjaston palvelut saivat myös kehitysehdotuksia. Näitä olivat esimerkiksi aukiolo sunnuntaina ja omatoimikirjaston laajentaminen kirjaston kaikkiin kerroksiin. Asiakkaat toivoivat myös lisää kulttuuri-, kirjallisuus- ja digitaitoihin liittyviä tilaisuuksia, ajankohtaisia kirjaesittelyjä ja lasten osastolle lisää uutta tekemistä kuten leluja. 

Unelmiesi kirjasto Heinolassa -kyselyyn saatiin yhteensä 127 vastausta. Asiakaskysely toteutettiin verkossa ja kirjastoon pystytetylle unelmaseinälle. Kirjasto käyttää kyselyn tuloksia palvelujensa ja tilojensa kehittämiseen.

Kiitos kaikille vastanneille! 

Tutustu kyselyn tuloksiin tästäReakSpeaker Kuuntele kuvake. (linkki aukeaa uudella sivulle)

Lisätietoja:

Mirja Sipilä

Kirjastopalvelujohtaja 

mirja.sipila@heinola.fi | p. 044 797 6842

Heidi Puuluoto 

Informaatikko 

heidi.puuluoto@heinola.fi | p. 044 797 5727 

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu