Heinolan kaupunki varautuu muutosohjelman laadinnalla tulevaan

Ilmakuva Heinolasta

Heinolan kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio on muutoksessa hyvinvointialueen myötä, kun sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Myös TE2024-uudistus sekä seutuyhteistyön organisoituminen tulee vaikuttamaan kaupungin toimintaan. Lisäksi muut toimintaympäristön nopeat muutokset vaikuttavat siihen, että kaupungin poliittista ja operatiivista johtamisjärjestelmää, organisaatiota sekä tapoja järjestää toiminta, on todettu tarpeelliseksi tarkastella. Muutoksen toteuttamiseksi laaditaan muutosohjelma.

Toimintaympäristön muutoksia on arvioitu jo osana kaupungin strategiatyötä keväällä 2022 ja strategia on päivitetty keväällä 2022. Päivitetty strategia toimii myös johtamisjärjestelmätyön ja muutosohjelman pohjana.  Kaupungin arvoina ovat välittäminen, uudistuminen ja tuloksellisuus ja erityisesti uudistumisen huomiointi osana johtamisjärjestelmän kehittämistä tulee ottaa huomioon.

Osallistava prosessi ulkopuolisen asiantuntijan tuella

Muutosohjelmaprosessissa on mukana KPMG Oy, joka valikoitui asiantuntijaksi kilpailutuksen kautta. KPMG huolehtii prosessin eteenpäin viemisestä, työpajoista, haastatteluista, aineiston keruusta, kyselyistä, nykytilan arvioinnista ja ehdotusten laadinnasta yhdessä kaupungin omien asiantuntijoiden kanssa. KPMG:ltä projektipäällikkönä toimii Arto Smolander vastaten työn päivittäisestä johtamisesta ja lopputuloksen laadusta.

Tavoitteena on saada vaikuttava ja toimintaympäristön muutokset huomioiva johtamisjärjestelmän arviointi, määritellä muutostarpeet ja tavoitteet, mallintaa uusi johtamisjärjestelmä (ml. organisaatiomalli) ja laatia myös kestävän talouden ohjelma.

Prosessi toteutetaan vuorovaikutteisesti siten, että eri sidosryhmiä otetaan mukaan prosessiin mahdollisimman monipuolisesti. Osallistamismenetelminä toteutetaan mm. henkilöstön ja sidosryhmien kysely, joten mahdollisimman monella on mahdollisuus vaikuttaa. Lisäksi järjestetään työpajoja.

Prosessin poliittisena ohjausryhmänä toimii kaupunginhallitus, jolle raportoidaan muutosohjelman edistymisestä säännöllisesti. Valmistelun ohjausryhmänä toimii kaupunginjohtajan johtoryhmä vahvistettuna kaupunginhallituksen puheenjohtajistolla.

Prosessin etenemisestä viestitään säännöllisesti eri kanavissa tiedotteiden ja videoiden muodossa.

Tavoitteena on, että valtuusto käsittelee muutosohjelmaprosessin tuloksia 28.4.2023 seminaarissaan.

Lisätietoja

Jari Parkkonen
kaupunginjohtaja
jari.parkkonen@heinola.fi

Hanna Hurmola-Remmi
hallinto- ja kehitysjohtaja
hanna.hurmola-remmi@heinola.fi

Arto Smolander
KPMG
arto.smolander@kpmg.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu