Heinolan kaupunki valmistelee siirtymistä Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n palveluiden piiriin

Valmistelulla toteutetaan valtuuston hyväksymän muutosohjelman linjauksia.

Toimintaympäristön muutos edellyttää uudelleentarkastelua

Osana Heinolan kaupungin muutosohjelmaa ollaan valmistelemassa kaupungin siirtymistä Ladecin palveluiden piiriin. TE-uudistuksen toteutuessa 1.1.2025 syntyy aikaisempaa suurempi tarve maakunnallisesti yhteisille ja laadukkaille yrityspalveluille.

Lahden Seudun Kehitys LADEC OY kehittää Lahden seutua

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy kehittää Lahden seudun elinkeinoelämän kasvun edellytyksiä ja kilpailukykyä sekä markkinoi seutua vetovoimaisena yritysympäristönä yhteistyössä kuntien kanssa.

Tällä hetkellä yhtiö auttaa palveluillaan Asikkalassa, Hartolassa, Hollolassa, Iitissä, Lahdessa, Orimattilassa ja Padasjoella toimivia yrittäjiä ja yrityksiä yrityksen perustamiseen, kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen sekä seudulle sijoittumiseen liittyvissä asioissa. Yhtiön neuvonta on yrityksille maksutonta.

Yhtiö tukee myös rahoittajakuntia niiden elinkeinopoliittisesti merkittävissä kehittämishankkeissa ja investoinneissa sekä vauhdittaa elinkeinoelämän alueiden toteutumista ja uusien yritysten sijoittumista alueelle.

Valmistelussa huomioitavia näkökulmia

Myös Kärkölän ja Sysmän kunta tekevät vastaavaa valmistelua Ladecin palveluiden piiriin. Muut rahoittajakunnat ovat osaltaan hyväksyneet rahoitussopimukseen mahdollisesti uusien osapuolten tuomat muutokset.

Heinolan Työnantajayhdistyksen ja Heinolan kauppakamaritoimikunnan hallitukset ovat lokakuussa 2023 toimittamallaan kirjeellä ottaneet kantaa Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n rahoittajasopimukseen liittymiseksi. Hallitukset ovat kirjeessään ehdottaneet neuvotteluiden käynnistämistä rahoittajasopimukseen liittymisestä. Kirjeessä on todettu, että hallitukset pitävät tärkeänä, että Heinolan alueen yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää Ladecin palveluja, osallistua Päijät-Hämeen kehityshankkeisiin ja kampanjoihin. TE-uudistuksen myötä seudullisen yhteistyön kehittäminen yhteisen kehitysyhtiön tulee entistä tärkeämmäksi, kun työllisyysalueita on syntymässä kaksi.

Päijät-Hämeen Yrittäjät ja Heinolan Yrittäjäyhdistys osaltaan myös käyvät vuoropuhelua Ladecin kanssa.

Valmisteluprosessi etenee siten, että kaupunginhallituksen kanssa asiaa käydään läpi 29.1.2024 ja valtuuston kanssa 22.2.2024 valtuustoseminaarissa. Tämän jälkeen asia etenee päätöksentekoon ja tavoitteena on, että päätös tehdään valtuustossa 18.3.2024.

Lisätietoja

Heinolan kaupunki
Jari Parkkonen
kaupunginjohtaja             
                                    

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Tomi Tura
toimitusjohtaja, 050 323 1050

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu