Heinolan kaupunki selvittää vesilaitoksen ja tilakeskuksen osalta vaihtoehtoisia palveluiden järjestämistapoja

Vesiroiske

Valmistelulla toteutetaan valtuuston hyväksymän muutosohjelman linjauksia.

Toimintaympäristön muutos edellyttää uudelleentarkastelua

Osana Heinolan kaupungin muutosohjelmaa on selvitetty tilakeskuksen kiinteistönhoidon palvelutuotannon yhtiöittämistä. Vesilaitoksen palveluiden osalta puolestaan on selvitetty vesilaitoksen operoinnin ulkoistamista.

Tavoitteena toimintavarmuus, riskien hallinta ja tehostaminen

Selvitykset ja valmistelut perustuvat valtuuston hyväksymään muutosohjelmasuunnitelmaan. Tilakeskuksen selvitys on toteutettu ulkopuolisen asiantuntijan Talhalla Oy:n toimesta.

Molempien valmistelujen osalta tavoitellaan toiminta -ja huoltovarmuutta, toiminnan tehostamista, riskienhallintaa sekä pitkällä tähtäimellä rationaalista ja tehokasta tapaa toimia. Tilakeskuksen osalta tavoitellaan myös erityisesti toiminnallisia konsernihyötyjä (palvelukonsepti, resursointi ja asiakaslähtöisyys), talouden läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuutta sekä sujuvampaa hallintoa ja tilatehokkuutta. Lisäksi Tilakeskuksen osalta tavoitellaan synergiahyötyjä kahden yhtiön henkilöstön osaamista yhdistämällä (esim. isännöinti, tekninen osaaminen, sopimukset, hallinto) ja palveluiden käyttäjän mahdollisuutta vaikuttaa, kun palvelun kustannukset tulevat läpinäkyväksi eivätkä esitetyssä mallissa ole enää vain osana sisäistä vuokraa.

Vesilaitoksen palveluiden osalta on käynnistetty hankintamenettely ja hankinnasta on ilmoitettu HILMA -julkisten hankintojen ilmoituskanavalla.  Hankintamenettelyn kohteena on Heinolan kaupungin vesilaitoksen toiminnan, asiakaspalvelun, laskutuksen ja kehittämisen operointi kokonaispalveluna. Operointi sisältää talousveden oton, prosessoinnin ja jakelun asiakkaille sekä jäteveden puhdistamisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti sekä molempien verkostojen toimivuuden varmistamisen (saneerausten suunnittelun, urakoiden kilpailutukset ja verkoston kunnon tilannekuvan koostamisen ja kaupungin katuyksiön konsultoimisen synergian saavuttamiseksi) operointisopimusmallilla. Toteutuessaan edellä esitetyt muutokset tarkoittaisivat ko. palveluiden henkilöstön siirtymistä tilakeskuksen osalta perustettavaan yhtiöön ja vesilaitoksen osalta operointiin liittyvän henkilöstön siirtymistä liikkeenluovutuksella ko. palveluntuottajalle. Henkilöstön kanssa on pidetty yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut 9. ja 10.1.2024.                      

Molempia asioita käsitellään kevään aikana ja valtuuston on tarkoitus päättää mahdollisesta palveluiden yhtiöittämisestä ja operointipalveluiden hankinnasta kokouksessaan 18.3.2024.

Lisätietoja

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977
 Jari.Parkkonen@heinola.fi

Keijo Houhala
Teknisen toimen johtaja
+358500918597 
Keijo.Houhala@heinola.fi

Hanna Hurmola-Remmi
Hallinto- ja kehitysjohtaja
+358447801420 
Hanna.Hurmola-Remmi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu