Heinolan kaupunki ottaa käyttöön sisäisen väärinkäytösten ilmoituskanavan

Väärinkäytösten ilmoituskanava on lain määräämä sisäinen ilmoituskanava, joka kuntaorganisaatioiden, joissa on vähintään 50 työntekijää, tule ottaa käyttöön viimeistään 1.4.2023 mennessä.

Heinolan kaupunki ottaa käyttöön väärinkäytösten ilmoituskanavan 3.2.2023. Kanava on kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden käytössä. Ilmoituskanavana toimii sähköinen lomake, joka löytyy Heinolan kaupungin Silta -intranetistä. Lomake mahdollistaa nimettömän ilmoituksen, oman ilmoituksen etenemistä prosessissa voi seurata salasanalla suojatun linkin kautta. Ilmoitukset käsitellään 3 kuukauden kuluessa ilmoituksen saapumisesta.

Lain velvoitteet:

Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsään havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta. Ilmoitus tulee voida tehdä turvallisesti ja siten, että ilmoittajan henkilöllisyys on suojattu. Lisäksi vastatoimet ilmoittajaa kohtaan ilmoituksen tekemisen johdosta kielletään. Vastatoimien kiellon rikkomisesta tai ilmoittamisen estämisestä voisi seurata vahingonkorvausvastuu sekä velvollisuus maksaa hyvitystä ilmoittajalle.

Väärinkäytökset koskevat seuraavia aihepiirejä:

 • Julkiset hankinnat (petokset ja korruptio sekä hankintayksiköiden valvonta)
 • Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja
 • Rahoituspalvelut sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäiseminen
 • Tuoteturvallisuus
 • Liikenneturvallisuus
 • Ympäristönsuojelu
 • Ydinturvallisuus ja säteilyturva
 • Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus (ml. eläinten terveys ja hyvinvointi)
 • Eläinten terveys
 • Kansanterveys
 • Kuluttajansuoja

Ilmoituskanavan vaikutukset:

Ilmoituskanavan tarkoituksena on parantaa organisaation riskihallinnan ja sisäisen tarkastuksen kyvykkyyttä, vähentää houkutusta väärinkäytöksiin. Ilmoituskanava tarjoaa väylän kuunnella ja huomioida henkilöstön huolia ja tarpeita entistä paremmin. Ilmoittajan henkilökohtainen turvallisuus paranee, sekä väärinkäytöksistä kertomisen kynnys madaltuu. Kanavan on tarkoitus sitouttaa henkilöstö työnantajaan entistä tiiviimmin sekä lisätä organisaation houkuttelevuutta työnantajana ja parantaa kykyä rekrytoida uusia työntekijöitä.

Heinolan kaupunki on tiedottanut esihenkilöstöä kanavasta, sen toiminnasta sekä toimintaprosessista ennen kanavan avaamista.

Lisätietoja                

Teppo Joentausta
kaupunginlakimies
+358 44 469 4361 | teppo.joentausta@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu