Heinolan kaupunki ostaa palkanlaskentapalvelut jatkossa Sarastia Oy:ltä

Pieni kasvi versoaa maasta

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.10.2021 ulkoistaa palkanlaskentapalvelut 1.12.2021 alkaen Sarastia Oy:lle.

Liikkeenluovutus 1.12.2021 alkaen

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.10.2021 hyväksyä henkilöstöpalveluiden muutoksen ja palkanlaskentaan liittyvien palveluiden ostamisen Sarastia Oy:n tarjouksen mukaisesti.

Ulkoistus tarkoittaa 3 palkkasihteerin, palkkakirjanpitäjän ja palkkajärjestelmäasiantuntijan siirtymistä liikkeenluovutusmenettelyssä Sarastia Oy:n työntekijöiksi.

Ulkoistuksella varaudutaan tulevaan

Henkilöstöpalveluiden nykytilasta ja tulevaisuuden kehittämistarpeista tehtiin Sarastia Oy:n kokoama palveluselvitys keväällä 2021. Selvityksessä tunnistettiin sekä järjestelmässä että toimintaprosesseissa kehittämistarpeita. Erityisesti kuitenkin toimintojen siirtyminen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa saattaa henkilöstöpalvelut ja sen palkanlaskennan osa-alueen isojen haasteiden eteen.

Ulkoistamalla palkanlaskentapalvelut pystytään palkanlaskentapalvelut toteuttamaan samassa organisaatiossa järjestelmäylläpidon ja kirjanpitotehtävien kanssa. Eri tilanteissa tarvittavan henkilötyön määrää on joustavasti lisättävissä tai vähennettävissä ja kustannukset kaupungille perustuvat suoritemääriin, joten kustannukset skaalautuvat isoissakin tarpeen vaihteluissa, kuten hyvinvointialueuudistuksen toteutumisessa.

Kokonaisulkoistus mahdollistaa paremmat edellytykset valmistautua tulevaan hyvinvointialueen muutokseen. Sarastiassa huolehditaan palkanlaskennan sujuvuudesta ja siihen liittyvistä siirtotoimenpiteistä, joten Heinolan omassa organisaatiossa voidaan keskittyä muuhun siirtoprojektiin.

Ratkaisu tarkoittaa muutosta myös henkilöstöpalveluissa uuden toimintamallin myötä. Palvelukokonaisuuden tehokkuus varmistetaan siten, että tarkat vastuut käydään yhdessä läpi ennen palvelun siirtoa ja pidetään siirtovaiheessa säännöllisiä yhteistyöpalavereita, tarvittaessa jopa useita viikossa tarvittaessa. Lisäksi siirtohetkellä varmistetaan suora ja välitön tiedonkulku ja että puolin ja toisin varataan tarvittava määrä työaikaa muutosjohtamiseen ja muutoksenhallintaan.

Tarjouksen mukaan palkanlaskentapalvelut vuonna 2022 maksaisivat Sarastialta palveluna ostettuna 390 800 euroa. Nykyisellä tavalla tuotettuna Sarastian järjestelmäpalvelun hinnaksi vuonna 2022 arvioidaan 167 400 euroa ja palkanlaskentahenkilöstön palkkoihin on talousarviovalmistelussa varauduttu 251 100 eurolla. Taloudellisesta näkökulmasta ratkaisut ovat siis samaa tasoa eikä ulkoistaminen lisää kustannuksia.

Lisätietoja

Hanna Hurmola-Remmi
Hallinto- ja kehitysjohtaja
p. 044 780 1420 | hanna.hurmola-remmi@heinola.fi

Sinikka Matteinen
Henkilöstöjohtaja
p. 044 769 3022 | sinikka.matteinen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu