Heinolan kaupunki on työntänyt kädet syvälle saveen digitalisoinnin edistämiseksi – työn alla oleva digitiekartta viitoittaa tulevaa digipolkuamme

Digitaaliset palvelut

Heinolan kaupungilla on parhaillaan käynnissä digitiekartan valmistelu. Kyseisen digitiekartan tehtävänä on tukea, yhdessä muiden erillisohjelmien ja toimialakohtaisten suunnitelmien kanssa, poikkileikkaavasti strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista hyödyntäen digitalisaation mahdollisuuksia.

Konkreettisesti digitiekartta on suunnitelma siitä, että miksi ja mitä palveluita/asioita digitalisoidaan, missä järjestyksessä ja millaisella aikataululla. Tavoitteena on kuvata digitalisaatiomme ns. iso kuva ja kehityspolkumme. Digitiekartta tulee samalla toimimaan toiminnan kehittämisen priorisoinnin tukena eli tulee ohjaamaan ihan konkreettisesti toiminnansuunnittelua ja tehtäviä investointeja.” tiivistää Heinolan kaupungin tietohallintopäällikkö Vesa Huttunen.

Varsinaista digitiekarttatyötä tehdään vahvasti yhteistyössä kaikkien kaupungin toimialojen kanssa. Työteknisinä välineinä käytetään kyselyitä ja työpajoja. Työpajoja pidettiin kaikkiaan kolme, joista viimeisin ajoittui helmikuun alkuun. Käytännön työrukkasina ovat toimineet toimialojen johtoryhmät ja toimialoilta nimetyt asiantuntijat.

Digitiekarttatyön aikataulu

Digitiekarttatyö käynnistyi marraskuussa esihenkilöille ja johdolle suunnatulla Kuntien digitalisaatio ja tulevaisuus -koulutustilaisuudella. Tavoitteena on saada valmis digitiekartta käyttöömme maaliskuussa.  

Projektin kick-off -tilaisuudessa luennoitsijana toiminut Toni Auvinen (Avarasti Oy) kertoi näkemyksiään kuntien muuttuvasta roolista ja digitalisaation suhteesta tähän muutokseen. Etenkin siitä, kuinka digitalisaation avulla voimme vastata muuttuvaan asiakaskäyttäytymiseen ja yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Joulukuussa kysyimme henkilöstöltä verkkokyselyn avulla organisaatiomme digitalisaation nykytilaa ja osittainen myös näkemyksiä siitä, että mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota. Tällä kyselyllä pyrittiin saamaan selville ennen kaikkea digitalisaatioasteemme lähtötilanne. Kysely lähetettiin noin 120 työntekijälle ja vastauksia saimme noin 60.

Kyselyn vastauksissa nousi muutama asia selkeästi esille:

  • Digitalisaation ja sen tuomiin mahdollisuuksiin suhtaudutaan myönteisesti
  • Valmius ja halukkuus muutokseen ja uudistumiseen on olemassa
  • Resurssien riittämättömyys nähdään isona haasteena.

Lisätietoja​​​​​​​

Vesa Huttunen
tietohallintopäällikkö
p. 044 797 8500 | vesa.huttunen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu