Heinolan kaupunki kehittää asiakaspalveluaan – keräämme asukkaiden palautteita

Heinolan kaupunki kehittää asiakaspalvelua tutkimalla asiakkaiden tarpeita, toiveita ja kokemuksia

Nykytilan kartoitus

Kaupungin asiakaspalvelun kehittämisen tavoitteena on, että asiointi olisi kokemuksena sujuva, mukava ja helppo. Ja jotta asiointikokemus olisi mahdollisimman hyvä, on ensin tutkittava, miten heinolalaiset kokevat kaupungin asiakaspalvelun tällä hetkellä, missä olemme onnistuneet ja missä voisimme parantaa.

Kehitystyössä hyödynnetään palvelumuotoilua

Syksyllä startanneessa asiakaspalvelun kehittämisprojektissamme hyödynnämme palvelumuotoilua. Palvelumuotoilu on kokonaisvaltainen tulevaisuuteen suuntautunut ajattelutapa, joka perustuu ympäristön jatkuvaan havainnointiin, yhdessä kehittämiseen sekä ihmisten tarpeiden, toiveiden ja motiivien ymmärtämiseen. Kehittämisen lähtökohtana ovat siis aina asiakkaat ja heidän tarpeensa, ei esimerkiksi teknologia tai organisaation tarpeet.

Asukkailta pyydetään palautetta

Palvelumuotoiluprojekti on nyt edennyt tutkimusvaiheeseen, jossa asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia tutkitaan haastattelemalla ja Heinolan torin pop up -tapahtumassa 25.8. klo 9-11 ja 15-17 välisinä aikoina. Kaupungintalon aulaan, Savottaan, kirjastoon ja uimahalliin on pystytetty myös palauteseiniä, joihin voi käydä kommentoimassa asiakaspalvelua 26.8. puoleen päivään asti. Tutkimusvaiheen jälkeen aineisto analysoidaan ja löydetyt asiakastarpeet asetetaan kehittämisen lähtökohdaksi.

Lisätietoja

Noora Kumpulainen
kaupunkimuotoilija
noora.kumpulainen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu