Heinolan kaupungissa laadittu osallisuusohjelma

Iloinen porukka yhdessä

Kaupunginhallitus hyväksyi Heinolan kaupungin ensimmäisen osallisuusohjelman kokouksessaan 16.10.2023.  Osallisuusohjelman tavoitteena on tuoda esille kaupunkilaisten mahdollisuuksia vaikuttaa, osallistua ja saada tietoa Heinolan kaupungin toiminnasta sekä lisätä osallisuuden kokemuksia. Ohjelma tuo kaupungin osallisuuskäytänteet läpinäkyviksi sekä määrittää osallisuuden kehittämisen askelmerkit. Nämä antavat pohjan osallisuustyön suunnittelulle ja toimeenpanolle myös tulevien vuosien aikana.

Osallisuus lakisääteistä, mutta keinot vaihtelevat

Asukkaiden osallistumisen mahdollistaminen on kuntien lakisääteinen velvollisuus. Kuntalain mukaan kunnan toimintaan vaikuttaminen ja oikeus osallistumiseen on tarjottava sekä asukkaille että palveluiden käyttäjille. Osallisuuden tapoja ei ole kuitenkaan määritelty tarkasti vaan jokainen kunta voi itse päättää, miten osallisuuden toteuttaa.

Osallisuuden kokemuksen lisääminen on yksi kaupunkimme strategisista tavoitteista. Osallisuus mahdollistaa myös muiden strategisten tavoitteiden saavuttamisen edistämisen. Sen avulla meillä on mahdollisuus lisätä hyvinvointiamme sekä vahvistaa kaupunkiyhteisöämme. Osallisuus voi auttaa myös siinä, että päätökset ovat paremmin valmisteltuja.

Nyt laaditussa osallisuusohjelmassaReakSpeaker Kuuntele kuvake on kuvattu osallisuuden eri muotoja ja keinoja yleisesti sekä Heinolan kaupungin osallisuuden erilaisia muotoja. Heinolassa on olemassa paljon erilaisia keinoja osallistua kaupungin toimintaan. Haasteena on kuitenkin se, että tietoisuus osallisuuden mahdollisuuksista ei ole saavuttanut kaikkia asukkaita. Tavoitteenamme on kehittää nykyisiä osallisuuden mahdollisuuksia ja tiedottaa niistä yhä avoimemmin ja saavutettavammin. Osallisuusohjelma on yksi askel tässä kehittämisessä.

Lisätietoja

Hanna Hurmola-Remmi
hallinto- ja kehitysjohtaja
+358 44 780 1420 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu