Heinolan kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin hankintaohjeet

Hankintaohje

Heinolan kaupunginhallitus hyväksyi 8.11.2021 pidetyssä kokouksessa Heinolan kaupungin hankintaohjeet. Heinolan kaupungin kaikki hankinnat toteutetaan kyseisen hankintaohjeen mukaisesti. Hankintaohjeen toimintamallit on tarkoitettu sovellettaviksi aina pienhankinnoista kynnysarvot ylittäviin hankintoihin asti.

Tutustu Heinolan kaupungin hankintaohjeisiin.ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Kaupungin hankinnoista saatujen kokemusten, ohjeistuksen käytännön soveltamisen ja hankintaohjeistuksen päivittämistarpeen johdosta, on tullut tarkoituksenmukaiseksi laatia hankintaohje, jossa yleinen hankintaohje ja pienhankinnoista sovellettava pienhankintaohje on yhdistetty yhdeksi hankintoja ohjaavaksi hankintaohjeeksi. Hankintaohjeessa on myös selkiytetty hankintojen toimintamallia ja prosessia.

EU-kynnysarvon ylittävissä ja kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa noudatetaan luonnollisesti myös hankintalainsäädäntöä. Heinolan kaupungin hankintaohje on siten lähtökohtaisesti lakia täydentävä toiminnallinen ohje, jolla ei myöskään varsinaisesti ohjata toimielinten ja viranhaltijoiden toimivaltaa hankinta-asioissa. Toimivalta hankinta-asioissa määräytyy pääsääntöisesti hallintosäännön ja toimielimien toimintaohjeiden mukaisesti.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu