Heinolan kaupunginhallituksen päätöstiivistelmä 2.8.2021

Kokous alkoi klo 15.00 ja päättyi klo 16.07.

Asiat

67 Valtuuston pöytäkirjanpitäjän määrääminen toimikaudeksi 2021–2025

168 Valtuuston vaalilautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021–2025

169 Valtuuston puheenjohtajiston toimikausi

170 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

171 Valtuuston kokouskutsujen lähettäminen ja esityslistan toimittaminen varajäsenille

172 Valtuuston pöytäkirjojen nähtävillä olo

173 Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa

174 Kaupunginhallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudeksi 2021–2022

175 Elinvoimalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021–2022

176 Hyvinvointilautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021–2022

177 Keskusvaalilautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021–2022

178 Lupa- ja valvontalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021–2022

179 Sosiaali- ja terveyslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021–2022

180 Teknisen lautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021–2022

181 Tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021–2022

182 Päijät-Hämeen käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen toimikaudeksi 2021–2025

183 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valintatoimikaudeksi 2021–2025

184 Edustajien valitseminen kuntayhtymiin ym. toimikaudeksi 2021–2025

185 Saapuneet asiakirjat

Valtuuston puheenjohtajien, kaupunginhallituksen sekä lautakuntien toimikausiksi päätettiin äänestysten jälkeen ehdottaa valtuustolle valtuustokautta eli neljää vuotta. Jäsen Jouko Rajajärvi teki esityksen muutoksesta, jota Timo Virtanen kannatti. Äänestysten tulos oli kaikkien toimikausien (sote–ltk lukuun ottamatta) 4–5 eli kaupunginjohtajan esitystä kannattivat Ilkka Jaakkola, Kaija Järvinen, Sanna Karppinen ja Fuat Wafin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimikausi kuitenkin hyväksyttiin esityksen mukaisesti eli vuosiksi 2021–2022.

Edustajien valitseminen kuntayhtymiin ym. päätettiin poistaa. Edustajat valitaan myöhemmin.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi.

Valtuuston ensimmäinen kokous pidetään 9.8.2021

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu