Heinolan kaupungin valtuustoseminaarin antia

Ilmakuva syksyisestä Heinolasta

Heinolan valtuusto ja johtavat viranhaltijat kokoontuivat 18.–20.9.2023 valtuustoseminaariin käsittelemään vuosien 2024–2026 talousarvio -ja suunnitelmaesitystä.

Lähes 50 henkilön joukko kokoontui pohtimaan Heinolan talousarviota ja -suunnitelmaa vuosille 2024–2026.

Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen alusti tilaisuutta käymällä läpi mm. asukaskyselyn tuloksia. Lisäksi ensimmäisenä päivänä kuultiin esitys FCG Oy:n Jenni Airaksiselta sekä Eero Laesterältä liittyen mm. valtuuston rooliin muutosohjelman toimeenpanossa ja päätöksenteossa sekä kuntatalouden kehityksen haasteista.

Muutosohjelma ja talouden reunaehdot raamittavat taloussuunnittelua, talousarvioesitys alijäämäinen

Kuntalain mukainen talouden vuosikello rytmittää valtuustotyöskentelyä, näin myös Heinolassa. Lisäksi valtuuston kesäkuussa hyväksymä muutosohjelmasuunnitelma ja sen sisältämät talouden linjaukset ohjaavat vahvasti vuosien 2024-2026 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaa.

Talousarvioesityksessä on noudatettu valtuuston muutosohjelmassa hyväksymiä linjauksia ja talousarvion laadintaohjetta. Talousarvio- ja suunnitelmaesitys sisältää veronkorotuksia sekä kunnallisveroon, että kiinteistöveroihin.

Valtuustolle esitelty talousarvioesitys veronkorotuksista huolimatta on vuodelle 2024 n. 1 milj. eur negatiivinen ja myös suunnitelmavuodet näyttävät negatiiviselta valmistelun tässä vaiheessa. Lisähaastetta talousarvioon on kevään laskelmiin verrattuna tuonut viimeisimmät valtionosuuslaskelmat, joiden mukaan kaupunki tulisi saamaan noin 1 milj. euroa vähemmän valtionosuuksia kuin aiemmin oli arvioitu. Kokonaisuutena verorahoituksen kehitysarviot ovat negatiiviset. Toimialajohtajat esittelivät vuorollaan myös toimialoittaiset ensi vuoden talousarvioesitykset, niiden sisältämät muutokset ja haasteet. Ryhmätöiden kautta keskusteltiin myös toimialojen strategian toimeenpanosta ja sopeuttamistoimista. Keskusteluissa esiin nousseet huomiot otetaan huomioon kun toimialojen talousarvioesitykset etenevät lautakuntakäsittelyihin. Pääosin ryhmätöiden tuloksena kuitenkin todettiin toimialojen onnistuneen hyvin strategian toimeenpanossa ja sopeutustoimien etsinnässä.

Talousarvioprosessin seuraavassa vaiheessa toimialojen talousarviokäsittelyt etenevät lautakuntiin, joissa esitykset käsitellään 19.10. mennessä. Veroprosenteista päätetään 9.10. valtuustossa ja kaupunginhallitus käsittelee talousarviota kokouksissaan 6.11. ja 13.11. Valtuuston talousarviokäsittely pidetään valtuuston kokouksessa 20.11.2023.

Lisätietoja

Niina Varjo
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
+358 50 542 9449 | niina.varjo@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358 400 862 977 | jari.parkkonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu