Heinolan kaupungin työhyvinvointiohjelma uudistettiin vastaamaan uutta strategiaa ja sen arvoja

Ihmisjoukkio

Heinolan kaupunginhallitus on hyväksynyt 26.9.2022 kokouksessaan kaupungin työhyvinvointiohjelman, joka uudistettiin vastaamaan Heinolan kaupungin uutta strategiaa ja arvoja. Ohjelman uudistamisen yhteydessä syntyi myös opinnäytetyö Laurea ammattikorkeakouluun.

Työhyvinvointiohjelman tavoitteena on tukea kaupungin henkilöstön kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja lisätä tietoisuutta siitä, mistä osa-alueista työhyvinvointi rakentuu.

Työhyvinvointiohjelman osatekijät ovat perinteisesti:

  •  Henkilöstön työhyvinvointi
  • Työyhteisön työhyvinvointi
  • Johtaminen ja esihenkilötyö
  • Työsuojelu ja työterveyshuolto
  • Kehittymis- ja koulutusmahdollisuudet

Näiden osatekijöiden yhteisvaikutuksella Heinolan kaupungille luodaan välittävä, uudistamisen mahdollistava sekä tuloksia tuottava työyhteisö.

Työhyvinvointiohjelman valmisteluun osallistettiin myös henkilöstöä sekä esihenkilöstöä. Opiskelija Tea Tilli laati sähköisen kyselyn koko henkilöstölle, pois lukien 1.1.2023 Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle siirtyvät. Kyselyssä kartoitettiin työhyvinvoinnin nykytilaa ja toiveita. Lisäksi opiskelija haastatteli kymmenen organisaation avainhenkilöä. Henkilöstön työhyvinvoinnin kehitystä seurataan vuosittaisella työhyvinvointikyselyllä.

Työhyvinvointi on sekä työnantajien, että työntekijöiden vastuulla. Työnantajan tulisi tarjota jokaiselle yksilölle heitä hyödyttäviä ratkaisuja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin saavuttamiseksi. Ratkaisuja voivat olla esimerkiksi liukuva työaika, mahdollisuus etätyöhön ja itsensä ammatilliseen kehittämiseen. On hyvä tiedostaa myös yksilön oman asenteen ja toimintatapojen vaikutukset työhyvinvoinnin kokonaisuuteen. Työhyvinvointiohjelman kautta myös osaamisen johtaminen konkretisoituu kaupunkiorganisaatiossa. Työnantajan tarjoamat yksittäiset työhyvinvointia tukevat toimenpiteet vaihtelevat vuosittain ja niistä tiedotetaan henkilöstöä erikseen.

Lisätietoja:

Annika Blom
henkilöstöpäällikkö
+358 44 769 3032 | annika.blom@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu