Heinolan kaupungin tilinpäätösennuste vuodelta 2023 n. 0,4 milj. euroa alijäämäinen

Heinolan kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2023 kuuden kuukauden osavuosikatsausta kokouksessaan 28.8. ja valtuustossa osavuosikatsaus on käsittelyssä maanantaina 4.9.2023.

Verorahoituksen ja sijoitusten kehitys myönteistä

Koko kaupungin osalta talousarvion toteutuma on puolen vuoden tilanteessa varsin tasainen; tuottojen toteutuma on 48,7 % ja kulujen toteutuma 50,1 %. Toimintakatteen toteutuman ollen 51,9 %. Myös tavoitteita on toteutettu johdonmukaisesti eteenpäin.

Kuuden kuukauden toteutuman perusteella todetaan, että verotulojen kehitys on huomattavasti talousarviota myönteisempää. Verojen paremman kehityksen johdosta valtuustolle esitetään verotuloihin seuraavat talousarviomuutoksia siten, että kunnallisveron tuottoarviota korotetaan 500 000 euroa, yhteisöveron tuottoarviota 200 000 euroa ja kiinteistöveron tuottoarviota 400 000 euroa.

Myös sijoitussalkun alkuvuoden kehitys on ollut myönteinen. Rahoitustuottojen arvioidaan ylittyvän n. 1 milj. eurolla talousarvioon nähden.

Palkkaratkaisu ja alaskirjaukset heikentävät kuitenkin tulosta

Vuoden 2023 palkkaratkaisu rasittaa tulosta n. 600 000 euroa arvioitua enemmän ja palkkojen toteutuma on kesäkuun tilanteessa tästä johtuen hieman arvioitua suurempi, toki tähän vaikuttavat myös lomarahat, jotka on kirjattu kesäkuun tuloksi. Lisäksi tulokseen vaikuttavat heikentävästi vanhojen n. 700 000 euron saatavien kirjaaminen luottotappioksi sekä 200 000 euron hankesaatavien kuluksi kirjaaminen. Myös varhaiskasvatusmaksujen alentuminen heikentää tulosta.  

Lisätietoja

Jari Parkkonen
kaupunginjohtaja  

Hanna Hurmola-Remmi
hallinto- ja kehitysjohtaja               

                                                                   

                                                         

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu