Heinolan kaupungin tilinpäätös ylijäämäinen

Kokousnuija

Heinolan kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2020 tilinpäätöstä kokouksessaan 29.3.2021.

Vuosi 2020 toteutui n. 2 milj. euroa ylijäämäisenä, ja tilikauden tulos peräti 20,1 milj. euroa ylijäämäisenä.

Covid-19-virus on vaikuttanut merkittävästi kaupungin toimintaan ja talouteen vuonna 2020 sekä meno- että tulopuolella. Valtion tukipaketin vaikutus on myönteinen. Lisäksi tulosta parantaa yli 9 milj. euron kertaluontoinen sovintosopimuksesta saatu tulo, joka on kirjattu satunnaiseksi tuotoksi.

Toimintakate toteutui edellisvuotta n. 150 t euroa parempana eli nettomenojen kasvu taittui vuonna 2020.

Verorahoitus

Verotulot kasvoivat merkittävästi, n. 4,6 milj. euroa (6,7 %). Vahvaan verokertymään vuonna 2020 vaikutti kaksi poikkeustekijää. Vuositulorajaan perustuva verokorttiuudistuksen käyttöönotto vuonna 2019 ja kuntien koronatukena päätetty yhteisöveron jako-osuuskorotus.

Valtionosuudet kasvoivat puolestaan 8,6 milj. euroa. Nousu on ennätysmäisen suuri. Valtionosuuksia kasvattivat erityisesti valtion lisätalousarvioissa kunnille myönnetyt koronatuet, mutta niitä lisäsivät myös valtionosuuksien lakisääteiset tarkistukset, hallituksen kuntien laajeneviin tehtäviin myönnetyt valtionosuuspäätökset ja kiky-sopimuksen lomarahasäästöön pohjautuneen valtionosuusleikkauksen päättyminen.

Verorahoitus kasvoi kokonaisuudessaan peräti 13,2 milj. eur.

Investoinnit ja niihin varautuminen

Heinola panostaa voimakkaasti tulevaisuuteen, mikä näkyy myös vuoden 2020 toteutuneissa investoinneissa.

Palveluverkon historiallisen suuri suunnittelu- ja rakennushankkeiden ruuhka oli huipussaan vuoden 2020 aikana. Investointeja toteutettiin yhteensä 31,5 milj. euron arvosta. Hankkeet etenivät ennakoidusti koronapandemiasta huolimatta. Merkittävimpinä investointeina olivat Sinilähteen koulu, Lukio, Vierumäen yrityspuisto, jäteveden puhdistamon saneeraus, keskustan kehittäminen ja Sinitaipaleen alueen suunnittelu ja rakentaminen.

Myös tulevina vuosina investointitaso on korkea. Poikkeuksellisen hyvä tulos vuodelta mahdollistaa osittain myös tuleviin investointeihin varautumisen. Tuloksesta on muodostettu 18,7 milj. euron investointivaraus, joka on kohdennettu tulevaan Kailas-talon investoinnin toteuttamiseen.

Velkaantuminen kasvoi edelleen

Korkea investointitaso rasittaa taloutta ja lainakanta on selkeästi valtakunnallista tasoa korkeampi. Vuonna 2020 lainakanta nousi lähes 100 milj. euroon ja asukaskohtainen lainamäärä 5 358 euroon.

Tulevaisuus haastaa edelleen

Vuoden 2020 tilinpäätös on poikkeuksellisen ja jopa harhaanjohtavan hyvä, mitä selittävät suuret kertaluontoiset tuloerät sekä myös koronasta osin johtuneet menonvähennyksetkin. Yksittäisen vuoden tulos tai tunnusluvut eivät kuitenkaan kerro totuutta kaupungin taloudellisesta tilanteesta, jonka varaan ei kannata jättää tulevien haasteiden ratkaisemista.

Koronakriisi ei ole vielä läheskään ohi. Jo nyt näyttää yhä todennäköisemmältä, että pandemian todellinen hintalappu kuntataloudelle tulee vasta viiveellä. On myös huomioitava, että megatrendit eivät ole hävinneet mihinkään: väestörakenteen muutos tulee haastamaan kuntien talouden, kun lasten määrä vähenee, väestö vanhenee ja huoltosuhde heikkenee samalla kun verotulojen kasvu heikkenee. Talouden kokonaisvaltainen tasapainotarkastelu tulee olemaan suunnitelmavuosina ja uudella valtuustokaudella merkittävässä asemassa.

Heinolassa 23. maaliskuuta 2021

Jari Parkkonen
kaupunginjohtaja

Hanna Hurmola-Remmi
hallinto- ja kehitysjohtaja

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu