Heinolan kaupungin tilinpäätös toteutui 281 000 euroa ylijäämäisenä

Heinolan kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2023 tilinpäätöstä kokouksessaan maanantaina 25.3.2024.

Hyvinvointialueuudistuksen jälkeinen ensimmäinen vuosi näkyy taloudessa

Vuosi 2023 on ollut ensimmäinen vuosi hyvinvointialueuudistuksen jälkeen, mikä näkyy talouden luvuissa. Toimintatuotot vähentyivät vuoden 2023 aikana 9,3 milj. euroa eli -40,3 % ja toimintakulut vähenivät 86,8 milj. euroa eli -60,3 %. Muutos aiheutuu hyvinvointialueuudistuksen tuomista muutoksista. Palveluiden ostot vähenivät muutoksen yhteydessä eniten eli peräti 56,2 milj. euroa (-83,6 %). Toimintatuottoihin ja -kuluihin sisältyi vielä vuonna 2023 sote-eriä yhteensä 1,3 milj. euroa, joista merkittävin kuluerä oli luottotappiot 1,1 milj. euroa. Toimintakatteen osoittama alijäämä puolittui hyvinvointialueuudistuksen myötä ollen 41,2 milj. euroa (-64,8 %).

Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) väheni 77,4 milj. euroa eli 59,5 %:ia. Verotulot vähenivät 35,5 milj. euroa eli -46,5 %:ia. Tammikuussa 2023 joulukuun 2022 leikkaamattomat verotilitykset paransivat vielä hyvinvointialueuudistuksen jälkeistä verokertymää. Näitä leikkaamattomia verotilityksiä maksettiin n. 6,0 milj. euroa.

Valtionosuudet vähenivät -77,8 %:ia eli 41,9 milj. euroa. Valtiovarainministeriön tekemän jälkikäteistarkistuksen mukaan kunnille maksettiin vuonna 2023 kuitenkin liikaa valtionosuuksia, jotka oikaistaan tulevien vuosien valtionosuuksissa eli valtionosuuksien taso oli merkittävästä vähentymisestä huolimatta liian korkea. Oikaisu valtionosuuksiin tehdään asukasperusteisesti eikä kaupungin toteutuneiden kustannusten perusteella. Jälkikäteistarkistuksesta syntyvä valtionosuuksien leikkaus vuosille 2024–2027 on kaupungin osalta yhteensä n. 2,4 milj. euroa.

Sijoitussalkun tuotto hyvä, mutta korkokulut kasvoivat merkittävästi

Rahoitustuotot ja kulut (netto) vahvistivat kaupungin tulosta merkittävästi, vaikka korkokulut kasvoivatkin vuoden 2023 aikana.

Kaupungin salkun tuotto vuonna 2023 oli 9,6 % (-11,9 % v. 2022). Kun edellisenä vuonna kirjattiin rahoituseriin kokonaisuutena n. 2,8 milj. euroa kulua niin vuonna 2023 kirjattiin tuloa yhteensä n. 4,2 milj. euroa huolimatta korkomenojen noususta. Sijoitussalkun arvo vuoden 2023 lopussa oli n. 109 milj. euroa.

Investointitason lasku vähensi myös lainakantaa

Heinola on panostanut aiempina vuosina voimakkaasti tulevaisuuteen, mikä on näkynyt korkeana investointitasona. Investointeja on toteutettu viimeisen viiden vuoden aikana yli 100 milj. euron arvosta. Vuonna 2023 investointitaso laski 13 milj. euroon, nettoinvestoinnit vuonna 2023 olivat 12,8 milj. euroa.

Vuonna 2023 pitkäaikaista lainaa nostettiin 15 milj. euroa. Lisäksi käytettiin lyhytaikaisia lainoja eli kuntatodistuksia. Pitkäaikaiset lainat lyhenivät 14 milj. euroa ja lyhytaikaiset lainat 6,0 milj. euroa. Lainakanta näin ollen pieneni hieman edellisestä vuodesta ja oli vuoden 2023 lopussa yhteensä n. 113 milj. euroa (6 294 eur/asukas). Korkokulut kasvoivat vuoden 2023 aikana 0,6 milj. eurosta 1,8 milj. euroon eli yli 200 prosenttia.

Muutosohjelman avulla eteenpäin

Vuonna 2023 hyväksytty muutosohjelmasuunnitelma sisältää myös kestävän talouden ohjelman linjauksia, joita on huomioitu jo vuoden 2024 talousarvion laadinnassa. Ohjelman laadinnassa on tunnistettu talouden tasapainon kriittisiä elementtejä ja hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset sekä mm. tuleva TE-uudistus tuovat osaltaan lisähaastetta talouden tasapainon toteuttamiseen. Kestävää taloutta viedään eteenpäin toteuttamalla muutosohjelmaa, jonka linjaukset huomioidaan myös pian alkavassa vuoden 2025 talousarviovalmistelussa.

Lisätietoja

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977
 Jari.Parkkonen@heinola.fi

Hanna Hurmola-Remmi
Hallinto- ja kehitysjohtaja
+358447801420
 Hanna.Hurmola-Remmi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu