Heinolan kaupungin tekemän valtuustokauden ja strategian väliarvioinnin mukaan monessa onnistuttu

Kuvassa tabletti ja digitaalisia taulukoita

Heinolan kaupungissa on keväällä toteutettu strategian ja valtuustokauden väliarviointi. Monessa on onnistuttu, mutta kehittämiskohteitakin löydettiin.

Kaupunki toteutti keväällä yhdessä MDI Oy:n kanssa strategian väliarvioinnin, n. 2 vuoden päästä siitä, kun päivitetty strategia on hyväksytty.  Väliarviointi toteutettiin 4.1.–8.5.2024 välisenä aikana. Osana väliarviointia toteutettiin sähköinen kysely valtuutetuille ja johtoryhmälle, johtoryhmän ja avaintoimijoiden haastattelut (11 kpl) sekä työn tulosten esittely valtuustolle.

Strategian päämääristä vahva kaupunkiyhteisö ja kestävä talous arvioitiin kokonaisuudessaan toteutuneen parhaiten tällä valtuustokaudella. Kokonaisuudessaan tavoitteiden osalta parhaiten toteutuneiksi tavoitteiksi arvioitiin osallisuuden toteutuminen, hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola, toimiva arki, hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen

Kokonaisuudessaan strategian tavoitteiden osalta heikoiten toteutuneiksi tavoitteiksi arvioitiin puolestaan velkamäärän vähentäminen, hyvinvoinnin lisääntyminen sekä dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä.

Arvioinnin pohjalta todettiin, että valtuustokauden lopulla on kiinnitettävä erityistä huomiota vielä mm. Muutosohjelman toimeenpanoon, talouden tasapainoon, hyvinvoinnin edistämiseen, TE-uudistukseen, hallintosääntöuudistukseen, kaavoitusprosessien kehittämiseen, tehtyihin päätöksiin sitoutumiseen, keskusten kehittämiseen ja ikääntyneiden huomioimiseen, investointien suunnitteluun ja osallisuuden kehittämiseen.

Lisäksi tärkeää on panostaa jatkuvasti viestintään, markkinointiin ja avoimuuden lisäämiseen sekä matkailun edistämiseen. Myös kansainvälistyminen, työvoiman saatavuus ja kotoutuminen todettiin tärkeiksi ja niihin tulee kiinnittää huomiota myös seuraavassa strategiapäivityksessä, sillä niitä ei ole arvioinnin pohjalta tunnistettu riittävästi edellisessä strategiaprosessissa.  

Monia onnistumisia

Toteutetun arvioinnin pohjalta tunnistettiin paljon onnistumisia. Selkeästi esiin nousi erityisesti mm. muutosohjelman käynnistäminen ja sen mukaisten toimien eteenpäin vieminen. Erityisesti Lahden Seudun Kehitys Oy Ladeciin liittymispäätöstä sekä v. 2025 alusta toteutuvan organisaatiomuutoksen valmistelujen koetaan onnistuneen tähän mennessä hyvin.

Onnistumiseksi on koettu myös kouluinvestointien loppuun saattaminen, tiettyjen kaavojen eteneminen, osallisuuden ja viestinnän kehittäminen, positiivinen muuttovoitto, talouden sopeuttamistoimet, kulttuuri- ja sivistyspalveluiden vahvistaminen sekä ilmasto- ja digitiekarttojen laatiminen. Myös hr- ja talouspalveluiden uudistamiset järjestelmäuudistuksineen on koettu onnistumisena. Onnistumisena pidettiin myös vuoropuhelun parantuminen valtuuston kanssa.

Muutosohjelmatyö etenee suunnitelmien mukaisesti

Strategiaan perustuva muutosohjelmatyö etenee edelleen suunnitelmallisesti pääosin osana talousarviovalmisteluja vuodelle 2025. Vuoden 2025 alusta muuttuvat mm. organisaatio- ja lautakuntarakenne, vesilaitoksen operointipalvelut siirtyvät Lahti Aqua Oy:n hoidettavaksi, kaupunki liittyy Ladecin palveluiden piiriin ja siirtää kiinteistönhallintapalveluihin liittyvät tehtävät uudelle perustettavalle Tilapalvelut Oy:lle.

Paljon on jo saatu aikaan hyvällä ja tiiviillä yhteistyöllä ja avoimella vuoropuhelulla. Tästä on hyvä jatkaa ponnisteluja ansaittujen kesälomien eli pienen hengähdystauon jälkeen.

Lisätietoja                  

Jari Parkkonen                                        Hanna Hurmola-Remmi
kaupunginjohtaja                                    hallinto- ja kehitysjohtaja

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu