Heinolan kaupungin tavoitteena (KETS) on vähentää vuotuista energiankulutusta 7,5 % (1 973 MWh/v) vuoteen 2025 mennessä

Energiatehokkuus

Heinolan kaupungilla on takana kolme vuotta kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa (KETS), johon kaupunki liittyi tammikuussa 2019. Keväällä 2022 kootaan jälleen yhteenveto vuoden 2021 energiankulutuksesta ja toteutetuista energiatehokkuustoimenpiteistä. Energiatehokkuussopimuksessa kaupungin tavoitteena on vähentää vuotuista energiankulutusta 7,5 % (1 973 MWh/v) vuoteen 2025 mennessä.

Vuonna 2021 kiinteistöjen energiatehokkuutta parannettiin vaihtamalla Lyseonmäen koulussa valaisimia LED-tekniikkaan sekä uusimalla Hammashoitolassa ilmanvaihdon puhaltimet. Yhteensä näillä toimenpiteillä kertyy energiansäästöä 30 000 kWh/v eli noin kahden omakotitalon sähkönkulutuksen verran. Muiden osa-alueiden osalta energiatehokkuustoimenpiteiden tietojen kokoaminen on vielä kesken.

Vuonna 2021 parannettiin myös kaupungin kiinteistöjen energiankulutuksen seurantaa ottamalla käyttöön EG EnerKeyn Ines -työkalu. EG Ines paikantaa kiinteistöjen kulutusdatasta energian ja päästöjen säästökohteita tekoälyn avulla. Kulutuspoikkeamien hallintaa parannettiin myös ottamalla käyttöön uusi toimintamalli poikkeamien käsittelyyn ja selvittämiseen. Heinolan tilakeskus ja EnerKeyn Energiapäällikkö käyvät läpi kiinteistöjen energiankulutuksia kvartaaleittain ja mahdollisiin kulutuspoikkeamiin puututaan nopeasti.

Vuodelle 2022 on suunnitteilla muun muassa kahden aurinkovoimalan asentaminen Heinolan uuteen lukioon sekä rakenteilla olevaan Kailas-taloon. Voimalat tulevat tuottamaan noin 64 000 kWh aurinkosähköä vuodessa, jolla korvataan kiinteistössä verkosta ostettavaa sähköä. Aurinkosähköllä ostoenergian määrää voidaan siten vähentää ympäristöystävällisesti ja kannattavasti.

Heinola tavoittelee ilmastopositiivisuutta

Heinolan kaupunki on käynnistänyt syksyllä 2021 ilmastotiekartan valmistelun, työnimenä HIT. Isona tavoitteena on laatia ympäristömyönteinen, Heinolan vihreää imagoa ja elinvoimaa edistävä suunnitelma, joka avaa uusia mahdollisuuksia niin elinkeinoelämälle kuin kaupunkilaisillekin. Polttavan ajankohtaisessa työssä tarvitaan osallisten, kaupungin, yritysten ja kuntalaisten yhteinen näkemys siitä, mitä Heinolassa tulee tehdä tulevina vuosina kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu