Heinolan kaupungin talousarvioesitys 2022 alijäämäinen – muutoksiin varauduttava

2022

Heinolan kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan 8.11.2021. Vuoden 2022–2025 talousarviota ja -suunnitelmaa sekä talouden tilannekuvaa on aiemmin käsitelty valtuustoseminaarissa 15.–17.9.2021.

Vuoden 2022 kaupunginjohtajan talousarvioesitys on n. 0,3 milj. euroa alijäämäinen. Suunnitelmavuosina tulokset ovat hieman nollatulosta parempia, mutta sisältävät merkittäviä riskejä mm. hyvinvointialueuudistuksen tuomista muutoksista johtuen.

Verorahoitus riittää nettomenojen kasvuun

Nettomenot kasvavat vuonna 2022 4,1 % ja ovat v. 2022 yht. n. 120 milj. euroa. Nettomenojen kehitys tulee saada taittumaan. Talouden tasapainon ylläpitäminen edellyttää päätöksenteossa sitoutumista pitkäjänteiseen talouden hoitamiseen.

Arvio vuoden 2021 verotuloista on yhteensä n. 73,4 milj. euroa, mikä on vain n. 0,5 milj. eur vuoden 2021 arvioituja verotuloja suurempi. Talousarvioesitys ei sisällä verojen korotuksia. Valtionosuudet vuodelle 2022 on arvioitu 53,4 milj. euroksi, mikä on n. 4,3 milj. euroa kuluvan vuoden valtionosuuksia suurempi ja helpottaa merkittävästi talouden tilannetta v. 2022. Verorahoituksen kasvu yhteensä on n. 4,8 milj. euroa, ja sillä kyetään juuri kattamaan nettomenojen (4,7 milj. eur) kasvu.

Investointeihin satsataan ja velkamäärä kasvaa

Heinola panostaa edelleen voimakkaasti tulevaisuuteen. Investoinnit vuonna 2022 ovat yhteensä n. 28 milj. euroa. ja koko suunnitelmakaudella n. 58 milj. euroa. Kiinteistöjen rakentamiseen käytetään v. 2022 n. 16 milj. euroa ja infran rakentamiseen n. 10 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ja panostukset tulevaan ovat Kailas-talo ja Kirkonkylän koulu.

Investoinneista pystytään kattamaan tulorahoituksella vain 35,4 %. Velkamäärä asukasta kohden nousee vuoden 2022 aikana n. 5 700 euroon/asukas. Toiminnan ja investointien kassavirta on edelleen selvästi negatiivinen eli korkea investointitaso ja alhainen tulorahoitus rasittavat merkittävästi talouden tasapainoa.

Panostuksista huolimatta, ja osin niistä johtuen, suunnitelmakausi tulee olemaan haastava.

Hyvinvointialueuudistuksen vaikutus merkittävä

Hyvinvointialueuudistuksen läpivienti on vuoden 2022 keskeisempiä haasteita; uudistus koskettaa ensisijaisesti liikkeenluovutuksessa (n. 600 hlöä) siirtyvää henkilöstöä, mutta aiheuttaa muutoksia kaikkeen toimintaan ja koko organisaatioon. Tämä tarkoittaa myös sen pohdintaa, millainen Heinolan kaupunki organisaationa uudistuksen jälkeen on ja millainen johtamisjärjestelmä, toimintarakenne ja -tapa meillä on uudistettavan strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategian päivitystyö aloitetaan vuoden 2022 alussa ja tavoitteena on, että valtuusto hyväksyy päivitetyn strategian toukokuussa 2022.

Hyvinvointialueuudistuksen tosiasialliset taloudelliset vaikutukset selviävät Heinolan kaupungille vasta 2023 vuoden jälkeen. On kuitenkin selvää, että rakenteellisia muutoksia on pakko tehdä nykyistä enemmän, jotta kaupungin talous saadaan kestävälle pohjalle myös niille päättäjille, jotka tulevat tulevaisuudessa kehittämään hienoa Heinolan kaupunkia.

Tekemisen meiningillä eteenpäin

2020-luku tulee olemaan suomalaisen kuntakentän jakolinja, ja meidän täytyy omilla päätöksillä sekä teoillamme varmistaa se, että Heinola jatkossakin seisoo omilla jaloillaan aidan paremmalla puolella. Heinolalta vaadittava vyön kiristämistaso mahdollistaa jatkossakin valtakunnallisesti vertailtuna peruspalveluihin panostamiseen ja laadukkaan palvelutason kuntalaisille.

Heinolassa uskotaan edelleen haasteista ja muutoksista huolimatta tulevaisuuteen ja kaupungissa on vahva tahtotila kehittämiseen. Organisaatiossa etsitään jatkuvasti toimintaympäristön muutoksen haasteisiin vastaamiseksi uusia toimintatapoja ja -malleja sekä otetaan käyttöön nykyaikaisia välineitä työn tekemisen tueksi.

Heinolassa 4. marraskuuta 2021

Jari Parkkonen
kaupunginjohtaja

Hanna Hurmola-Remmi
hallinto- ja kehitysjohtaja

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu