Heinolan kaupungin strategian päivitystyö etenee työpajavaiheeseen

Ilmakuva Heinolasta

Kaupungin nykyinen strategia on hyväksytty vuonna 2018 ja sitä on viimeksi päivitetty vuonna 2020. Strategiaa tulee kuntalain mukaisesti kuitenkin päivittää vastaamaan tulevia toimintaympäristön muutoksia.

Suurin toimintaympäristössä tapahtuva muutos on v. 2023 toteutuva hyvinvointialueuudistus, joka tulee vaikuttamaan merkittävästi koko kaupunkiorganisaatioon, kun sote-toimiala ja siihen liittyvät tukipalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle. Myös muut toimintaympäristön muutokset vaikutuksineen tulee päivittää kuntastrategiaan. Näitä ovat mm. ilmastoasiat sekä digitalisaation vaikutukset.

Strategiatyötä tehdään yhdessä

Päivitysprosessia tehdään yhdessä eri osapuolien kanssa. Tavoitteena on osallistaa prosessiin luottamushenkilöt, henkilöstö sekä muut sidosryhmät kyselyiden sekä työpajojen avulla.

Kysely on toteutettu helmikuussa ja työpajoja järjestetään maaliskuussa siten, että sidosryhmätyöpaja järjestetään 17.3.2022 klo 17.00-19.00 TEAMS:lla.

Strategian päivitysprosessissa tukena ja apuna on MDI Public Oy, joka huolehtii mm. taustaselvitysten laadinnasta, osallistavien työpajojen toteutuksesta sekä strategia-asiakirjan laadinnasta.

Strategiatyö

Lisätietoja

Hanna Hurmola-Remmi
hallinto- ja kehitysjohtaja
hanna.hurmola-remmi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu