Heinolan kaupungin strategiaa päivitetään kevään aikana

Strategia

Kuntalain mukaan kunnassa tulee olla kuntastrategia, jonka tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.

Heinolan kaupungin nykyinen strategia on hyväksytty vuonna 2018 ja sitä on päivitetty vuonna 2020. Strategiaa tulee kuntalain mukaisesti kuitenkin päivittää vastaamaan tulevia toimintaympäristön muutoksia. Suurin toimintaympäristössä tapahtuva muutos on v. 2023 toteutuva hyvinvointialueuudistus, joka tulee vaikuttamaan merkittävästi koko kaupunkiorganisaatioon, kun sote-toimiala ja siihen liittyvät tukipalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle. Myös muut toimintaympäristön muutokset vaikutuksineen tulee päivittää kuntastrategiaan.

Osallistava prosessi

Strategian päivitysprosessissa tukena ja apuna on MDI Public Oy, joka valikoitui fasilitaattoriksi kilpailutuksen kautta. MDI huolehtii mm. taustaselvitysten laadinnasta, osallistavien työpajojen toteutuksesta sekä strategia-asiakirjan laadinnasta. Päivitysprosessiin osallistetaan eri osapuolia. Tavoitteena on osallistaa prosessiin luottamushenkilöt, henkilöstö sekä muut sidosryhmät kyselyiden sekä työpajojen avulla.

Prosessin aikataulutus

Strategian päivitysprosessi on tarkoitus toteuttaa ajalla tammi-huhtikuu 2022 siten, että valtuusto hyväksyy päivitetyn strategian kokouksessaan toukokuussa 2022.

Prosessi on aloitettu johtoryhmän aloituspalaverilla ja seuraavaksi toteutetaan sidosryhmäkysely. Valtuuston iltakoulu pidetään 7.3. ja osallistavat työpajat henkilöstölle ja sidosryhmille 17.-18.3. Valtuuston strategiaseminaari pidetään 30.3.-1.4. ja päätöksentekoon päivitetty strategia tuodaan valtuustolle 16.5.2022.

Lisätietoja

Hanna Hurmola-Remmi, hallinto- ja kehitysjohtaja
hanna.hurmola-remmi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu