Heinolan kaupungin rakennushankkeet etenevät suunnitellusti – Heinolan uusi lukio luovutettiin tänään kaupungille

Heinolan lukio

Monipuolisen oppimis- ja liikuntaympäristön tarjoava Kailas-talo on perustustyövaiheessa

Keskustan alueen alakoulu, esikoulu ja varhaiskasvatus pääsevät nykyisistä hajasijoitetuista toimintatiloistaan uuteen Kailas-taloon, jota rakennetaan Rajakadun ja Wahlmaninkadun rajaamalle entisen lukion tontille.

Kailas-talon moderni oppimisympäristö muodostuu oppimissoluista, joiden tilat ovat joustavasti käytettävissä erilaisiin opetustilanteisiin. Varhaiskasvatus ja alkuluokat muodostavat toisiinsa kytkeytyvän ja osittain yhteisiä tiloja käyttävän kokonaisuuden. Kailas-talo myös suunniteltu Heinolan alakoulujen erityisen tuen oppilaiden pienryhmille.

Kailas-taloon tulee koko Heinolaa palveleva suuri liikuntasali. Sali on mitoitettu erityisesti salibandyn pelaamista varten. Sali on jaettavissa kolmeen osaan ja siihen tulee koulutiloista erillinen sisäänkäynti aulatiloineen, jolloin suurempienkin tapahtumien järjestäminen on mahdollista. Lisäksi taloon rakennetaan kaikille kaupungin kouluille ja päiväkodeille ruokaa valmistava tuotantokeittiö.

Maaliskuussa alkaneella työmaalla rakennetaan nyt rakennuksen perustuksia ja alapohjaa. Rakennusurakoitsijana toimii työyhteenliittymä Insinöörityö Hentinen Oy ja SBS Betoni Oy. Kohteen pääsuunnittelija on H&M Arkkitehdit Oy.

Rakennuksen arvioidaan valmistuvan lokakuussa 2022. Kailas-talon käyttöönoton tavoitteena on alkuvuosi 2023.

Lukion ja nuorisopalveluiden rakennus valmistuu keskustan upeaksi monitoimitaloksi

Arkkitehtuurikilpailun voittajatyön pohjalta toteutettu Heinolan lukion ja nuorisopalvelujen rakennushanke on loppusuoralla. Rakennuksen suunnittelu alkoi arkkitehtuurikutsukilpailulla keväällä 2017. Kilpailun voitti Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy.

Joustava tilasuunnittelu mahdollistaa talon tilojen käytön hyvin monipuoliseen liikunta-, kulttuuri- ja harrastetoimintaan. Talon 300 katsomopaikan auditorio nostaa Heinolan esiintymistilojen tarjonnan uudelle tasolle. Parkettilattiainen liikuntasali soveltuu erityisesti koripallolle, sekä 336 katsomopaikan myötä monentyyppisille tapahtumille.

Työmaalla tehdään vielä rakennustöiden viimeistelyä, sisätilojen siivousta ja laitteiden testauksia. Myös monikäyttöiseksi kaupunkitilaksi tulevaa pihaa viimeistellään. Kokonaisurakan toteuttanut YIT Suomi Oy luovuttaa kohteen kaupungille juhannusviikolla. Rakennus otetaan suunnitellun aikataulun mukaisesti käyttöön elokuussa.

Sinitaipaleen houkuttelevalla asuinalueella rakennetaan toista vaihetta

Sinitaipaleen uuden asuinalueen pääosan katu- ja vesihuoltorakentaminen tehtiin viime vuonna. Ensimmäinen omarantaisten tonttien tarjouskilpailu käytiin viime vuodenvaihteessa. Tällä hetkellä varattavissa olevia tontteja voi tarkastella kaupungin verkkosivuilla.

Uuden asuinalueen huhtikuussa aloitettua toista rakennusvaihetta toteuttaa Destia Oy. Tänä vuonna rakennetaan alueen pohjoisen ranta-alueen läheisyyteen sijoittuvat Ruukinranta- ja Perosenranta-nimiset kadut vesihuoltotöineen. Näiden katujen varrella on yhteensä 28 omakotitonttia. Ruukinrannan varrelle tulee kolme omarantaista tonttia. Muutamalta muultakin tontilta on mahdollista saada järvinäkymiä. Lisäksi tämän vuoden urakassa tehdään olemassa olevan asuinalueen ja uuden asuinalueen väliseen maastoon vesihuoltolinjoja, Hakatien kadun jatko-osa sekä uusia kevyen liikenteen yhteyksiä, mm. uusi Ruukinraitti nykyisen Ruukintien länsipäästä alkaen. 

Paviljonginharjun portaat luovat uuden kaupunkikokemuksen

Kesäkaudella rakennusvaiheeseen etenevä porrashanke luo uuden kiehtovan kulkuyhteyden Paviljonginharjun ja Kymenvirran rannan välille. Portaiden alku sijoittuu Piestanyn rantatien äärelle rautatiesillan läheisyyteen, josta uusi kulkureitti johdattaa harjun muotoja myötäillen kohti Harjupaviljonkia. Portaat on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön liikunta- ja näköalaportaina.

Hankkeen pääurakoitsijaksi valittiin toukokuussa kilpailutuksen perusteella Haka Asfaltointi Oy. Porrasosat valmistaa aliurakoitsijana VS-Welding Oy. Portaiden sijaintipaikalta on jo tehty tarvittava puiden poisto. Tulevan porrasreitin voi hahmottaa rinteessä näkyvien työmaakeppien avulla. Varsinainen työmaavaihe alkaa maansiirtotöillä heinäkuun alussa ja jatkuu elokuussa porapaalutuksella. Paalujen päälle asennetaan teräsrunkoiset kestävät porrassyöksyt lepotasoineen. Lisäksi reitille tehdään valaistus ja pieniä ympäristötöitä.

Loppusyksyllä valmistuvat portaat kuuluvat Heinolan kansallisen kaupunkipuiston kehittämishankkeisiin, joihin kaupunki on saanut merkittävää investointitukea Ympäristöministeriöltä.

Heinolan satama-alueen korjaukset ja uushankkeet

Heinolan kaupungin tarjoamat satamapalvelut pitävät sisällään vierasvenelaitureiden avainpalvelut sekä suihku- ja wc-tilat, jotka sijaitsevat uimarannan pukeutumistilojen yhteydessä. Satamapalveluiden palvelupisteenä toimii Kylpylän uimarannan kioski osoitteessa Maaherrankatu 1a. Palvelut ovat saatavilla veneilykauden ajan joka päivä klo 10–22.

Talven ja kevään aikana suoritetussa satamalaiturin peruskorjauksessa todentui, että vanhan rantamuurin rakenteiden täysi uusiminen oli sataman käyttöturvallisuudelle välttämätöntä. Rantamuurin korjaus on ymmärrettävästi häirinnyt satamatoimintaa, mutta tavoitteena on saada työ valmiiksi ennen juhannusta.

Satamaan on suunnitteilla uusi satamapalvelurakennus. Rakentaminen alkaa veneilykauden päättymisen jälkeen ja sen on arvioitu valmistuvan ennen ensi kesän veneilykautta.

Lisätietoja                     

Ari Matteinen
vs. teknisen toimen johtaja
0500 497 251 | ari.matteinen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu