Heinolan kaupungin muutosohjelman toimeenpanoon liittyvät valmistelut etenevät

Heinola talvella yläilmasta kuvattuna

Muutosohjelman edistäminen on edennyt aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti.

Valtuuston hyväksymän muutosohjelman linjausten edistäminen on aikataulussa. Kestävän talouden linjaukset on huomioitu talousarviovalmistelussa ja osin talouteen liittyvät linjaukset huomioidaan erillisselvityksiä toteuttamalla. Tavoitteena on tarkastella myös palveluiden järjestämistapoja.

Myös johtamisjärjestelmä- ja organisaatiorakennevalmistelut etenevät. Valtuusto on linjannut muutosohjelmasuunnitelmassaan mm., että toimialarakenne muuttuu viiden toimialan mallista kolmeen. Muutos tarkoittaa myös palvelualuerakenne- ja tehtävätarkastelua. Keskeiset tehtävät eivät kaupungissa tule häviämään, mutta muutos tarkoittaa joidenkin henkilöiden osalta toimiala- ja esihenkilömuutoksia.

Muutoksessa voidaan myös muuttaa tehtäväkokonaisuuksien järjestämistä tarkoituksenmukaisemmaksi eli tehtäväkokonaisuuksia saatetaan joiltain osin pilkkoa eri toimialojen tehtäviksi nykyiseen verrattuna.

Muutos viidestä toimialasta kolmeen toimialaan tarkoittaa erityisesti lakkaavien toimialojen henkilöstön siirtoa toiselle toimialalle sekä joidenkin osalta myös esihenkilömuutoksia. Tavoitteena on, että jokaisella kaupungin työntekijällä on ennen kesää 2024 selvillä uuden johtamisjärjestelmän mukainen palvelualue, oma esihenkilö ja keskeiset tehtävät.

Ehdotettuja muutoksia käsitellään yhteistoimintalain mukaisesti mm. yt-neuvottelukunnassa ja tarvittaessa henkilöstölle järjestetään kuulemistilaisuuksia sekä tarvittaessa myös yksilökohtaiset kuulemiset. Kaksi yt-lain mukaista tilaisuutta on järjestetty jo mm. tilakeskuksen ja vesilaitoksen selvitysten osalta.

Joulukuussa esihenkilöille toteutettiin kysely muutosohjelmaan liittyen ja 25.1.2024 esihenkilöille järjestettiin työpaja. Esihenkilökyselyn avulla sekä esihenkilöille järjestetyllä työpajalla haluttiin esihenkilöitä osallistaa muutoksen toteutuksen valmisteluun erityisesti johtamisjärjestelmää ja palvelurakenteita koskien.  Kyselystä ja työpajasta saadut palautteet on huomioitu muutoksen valmistelussa.

Erillisselvitysten alla olevat LADEC, Tilakeskus ja Vesilaitoksen operointi etenevät aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti ja ovat valtuuston käsittelyssä maaliskuun kokouksessa.

Kaupunginhallitus toimii muutosohjelman toimeenpanon ohjausryhmänä. Kaupunginhallitus on käsitellyt kokonaisuuden etenemistä kokouksessaan 29.1.2024 ja tilannekatsausta on käsitelty myös valtuuston kokouksessa 5.2.2024.

Valtuusto kokoontuu muutosohjelman valmistelua koskevaan seminaariin 22.2. ja muutosohjelmaan liittyviä päätöksiä on tarkoitus tehdä valtuuston kokouksessa 18.3.2024.

Lisätietoja 

Jari Parkkonen,
kaupunginjohtaja

Hanna Hurmola-Remmi,
hallinto- ja kehitysjohtaja

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu