Heinolan kaupungin laskutuskäytäntöön muutoksia

Seteleitä ja kolikoita

Kaupungin talousjärjestelmät uudistuvat 1.1.2024. Osalle asiakkaista tämä tarkoittaa muutoksia suoramaksu- tai e-laskusopimuksiin ja laskutusrytmeihin. Uudistuksen yhteydessä myös laskutuskäytäntöä yhtenäistetään.

Mikä muuttuu ja keitä muutos koskee?

Suoramaksu ja e-laskut

Heinolan kaupungin suoramaksu- tai e-laskusopimuksissa on ollut käytössä useita eri laskutusaiheita. Järjestelmäuudistuksen yhteydessä käyttöön jää vain yksi yhteinen laskunaihekoodi ”Heinolan kaupunki”, jonka kautta asiakas saa jatkossa kaikki kaupungin laskut joko suoramaksuina tai e-laskuina omaan verkkopankkiinsa.

Muutos edellyttää toimenpiteitä niiltä asiakkaita, joilla ei nykyisissä sopimuksissaan ole ollut lainkaan käytössä laskutusaihetta ”Heinolan kaupunki, vesimaksut”, vaan sen sijaan muita aiheita, kuten päivähoitomaksut tai yleislaskut. Näiden asiakkaiden suoramaksu- tai e-laskusopimukset on tehtävä uudestaan joko asiakkaan verkkopankissa tai pankin asiakaspalvelussa. Mikäli suoramaksu- ja e-laskusopimusta ei uudista, niin laskut saapuvat postissa paperiversioina.

Laskutusaikataulut ja eräpäivät

Uudistusten yhteydessä kaupungin laskutusaikatauluja tullaan lisäksi yhtenäistämään ja säännönmukaistamaan. Laskun eräpäivä tai laskutusväli saattaa siten poiketa aiemmasta. Muutokset tulevat olemaan kuitenkin laskuaihekohtaisia eivätkä siten tule koskemaan kaikkia kaupungilta lähteviä laskuja. Muutoksista tullaan viestimään tarkemmin laskujen yhteydessä.

Kaikilla kaupungin laskuilla tulee jatkossakin olemaan 21 päivää maksuaikaa. Yhteydenotot laskun maksuaikojen ja perinnän osalta tulee osoittaa 1.1.2024 alkaen Provincia Oy:lle
puh. 03 821 4019 tai sähköpostitse osoitteella maksuntarkkailu@provincia.fi. Yhteydenotot laskun varsinaisen sisällön osalta tulee osoittaa edelleen suoraan laskulla mainitulle laskuttajalle tai laskulla mainitulle lisätietojen antajalle.

Suositus suoramaksujen tai e-laskujen käyttöönottamisesta

Ota suoramaksu- tai e-lasku käyttöösi näin:

  • Mikäli haluat laskusi e-laskuna, tee e-laskutilaus verkkopankissasi. Huomioithan, että e-laskutilaus on henkilökohtainen ja koskee kaikkia Heinolan kaupungin laskuja. Jos laskulla on kaksi vastaanottajaa, e-laskutilaus tulee tehdä laskussa ensimmäisenä olevan asiakkaan tiedoilla.
  • Mikäli haluat laskusi suoramaksuna, ole yhteydessä omaan pankkiisi suoramaksuvaltuutuksen tekoa varten.

Lisätietoja

Piia Paasiranta
talouden projekti- ja kehityspäällikkö
044 797 5743
piia.paasiranta(at)heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu