Heinolan kaupungin korkeakouluharjoittelijoiden haku käynnistynyt

korkeakouluharjoittelijoiden haku

Heinolan kaupunki tiivistää entisestään opiskelija- ja oppilaitosyhteistyötä ja tarjoaa korkeakouluopiskelijoille laaja-alaisesti mahdollisuuksia kerätä kokemusta ja edistää opintojaan. Samalla teemme Heinolan kaupunkia ja kuntaorganisaatiota työpaikkana tutummaksi oppilaitoksille ja opiskelijoille.

Korkeakouluharjoittelijoiden haku on avattu

Haemme parhaillamme Heinolan kaupungin eri toimialoille korkeakouluharjoittelijoita tutustumaan, työskentelemään ja osallistumaan kaupungin toimintaan.

Tänä vuonna haettavia korkeakouluharjoittelupaikkoja on yhteensä kymmenen kaupungin eri toimialoilla. Tehtäviä voidaan räätälöidä opiskelijan omia vahvuuksia ja oppimistavoitteita tukeviksi.

Hakuaika paikkoihin päättyy 31.12.2023 ja paikkoja haetaan Kuntarekryn kautta.

Paljon mahdollisuuksia ja hyötyjä

Heinolan kaupunki tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia täydentää opintoja tai kerätä työkokemusta, riippuen siitä, missä vaiheessa opiskelut ovat. Tarjoamme mm.:

  • työharjoittelupaikkoja
  • opinnäytetyön aiheita
  • projekteja
  • kokeiluja
  • oppisopimuspaikkoja.

Yhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet, kun esimerkiksi opinnäytetöihin annamme ohjausta ja sparrausta molemminpuolisen lisäarvon kasvattamiseksi. Opiskelija pääsee kehittämään omaa osaamistaan sekä kerryttämään työkokemusta. Samalla opinnot edistyvät ja työssä oppiminen tukee koulussa opittuja teoriaopintoja.

Oppilaitos pystyy puolestaan laajentamaan omaa oppimisympäristöään. Samalla tietoisuus kuntaympäristön mahdollisuuksista lisääntyy ja verkostot laajentuvat.

Kaupunkiorganisaatio saa uutta osaamista ja uusia tuoreita näkemyksiä toiminnan kehittämiseen. Lisäksi yhteistyö tuo resursseja toteutuksiin ja selvityksiin. Myös tietoisuus kuntaympäristöstä työnantajana lisääntyy.

Opinnäytetyön aiheitakin tarjolla

Tarjolla on myös laajalla valikoimalla erilaisia opinnäytetyöaiheita. Aihealueina voivat olla esim. hallinto, tietohallinto, henkilöstöhallinto, talous, asiakaspalvelu, viestintä, yhdyskuntatekniikka, ympäristö ja yritykset sekä hyvinvointi.

Kaupungin nettisivustolta on löydettävissä lisätietoa sekä harjoittelupaikoista että opinnäytetyön aiheista.

Lisätietoja           

Hanna Hurmola-Remmi
hallinto- ja kehitysjohtaja
hanna.hurmola-remmi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu