Heinolan kaupungin henkilöstön Vuoden 2023 kehitysteko -kilpailu on ratkennut

Heinolan kaupunki avasi henkilöstölleen Vuoden 2023 kehitysteko -kilpailun. Tarkoituksena oli etsiä vuoden innovatiivisimpia kehitystekoja, jotka tuottavat aitoa arvoa havaitun ongelman tai kehittämiskohteen ratkaisemiseksi.  Tavoitteena oli kannustaa työyhteisöjä luomaan aktiivisesti havaittuihin kehityskohteisiin uusia innovatiivisia ratkaisuja. Kehitysteot saattoivat olla jo toteutettuja tai toteuttamiskelpoisia ideoita, jotka tuottavat arvoa ja hyötyä, ovat innovatiivisia ja ennen kaikkea kaupungin strategian ja arvojen mukaisia.

Ideoiden kautta voimme yhdessä kehittää toimintatapojamme ja luoda entistä vahvempaa yhdessä kehittämisen mallia Heinolan kaupungille!

Kehitystekoehdotuksia saapui määräaikaan mennessä 23 kappaletta, ja mikä oli ilahduttavaa, oli se, että ehdotuksia saapui kaikilta kaupungin toimialoilta. Kaupunginjohtajan johtoryhmä kävi läpi kaikki kehittämisehdotukset ja teki valinnat.

Arviointikriteereinä käytettiin seuraavia argumentteja:

 • kaupunkistrategian mukaisuus
 • innovatiivisuus
 • kustannusvaikutus
 • imago vaikutus
 • toteuttamiskelpoisuus

Kunniamaininnat kehitysteoille jaettiin seuraavasti:

 • Heinolan oma tekoäly ”Arska”
 • Heinola vs. Uusimaa
 • Monistamon uusiokäyttö arkistojen seulontatilaksi
 • Tekniikan ja Luvan Projektitoimisto
 • Tommola-talon päiväkoti Popeda-toimintamalli

Ja palkitut kehitysteot olivat seuraavat:

 • 1. sija: Lukion urheilu- ja musiikkilinjat
 • 2. sija: Tietoturvavideot
 • 3. sija: Unelmien Heinola ja Heinolassa Jyrää -tapahtumien yhteen liittäminen

Kukin palkittu kehittämisteko sai kehittämisrahan, jonka tiimi voi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu