“Heinolan kaupungin henkilöstö työssä oppimisen edelläkävijöiksi” -hankkeelle myönnetty hankerahoitusta

Palapelinpalat käsissä

Työsuojelurahasto on myöntänyt ”Heinolan kaupungin henkilöstö työssä oppimisen edelläkävijöiksi” -hankkeelle hankerahoitusta 25 539 €. Hankeaika on 1.3.2023-31.5.2024. Hankkeessa kehitetään osaamisen johtamista oppimisen johtamisen suuntaan ja luodaan yhteinen toimintamalli systemaattiseen osaamisen kehittämiseen. Lähtökohtana ovat strateginen ja henkilöstölle merkityksellinen oppiminen kehittävässä vuoropuhelussa. Hankkeessa haetaan muuttuvaan toimintaympäristöön ennakointimalleja ja systemaattisuutta, jolloin ennaltaehkäistään työkykyhaasteita ja parannetaan työhyvinvointia.  

Hanke toteutetaan yhteistyössä Coronaria Terameri Oy:n kanssa ja siinä ovat mukana kaupungin johto, kaikki esihenkilöt ja toimialat. Toimialoista yhteiset palvelut ja elinvoimapalvelut ovat kehittämishankkeen työskentelyn ensimmäiseksi käynnistävät toimialat.  Kehittämismenetelminä käytetään johdolle, esihenkilöille ja pilottitoimialoille erilaisia kehittämisklinikoita, seminaareja ja oppimiskahviloita.

Hanke käynnistyy nyt maaliskuussa avainhenkilöiden kehittämisklinikalla ja pilottitoimialojen aloitusseminaarilla, jonka jälkeen hanketapaamiset jatkuvat säännöllisesti huhtikuun 2024 päätösseminaariin asti.

Lisätietoja:

Annika Blom
Henkilöstöpäällikkö
+358 44769 3132 | annika.blom@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu