Heinolan kaupungin erillisselvitykset – vesilaitoksen ja tilakeskuksen tulevaisuus

Sahanniemen jätevedenpuhdistamo

Muutosohjelma on herättänyt keskustelua vesilaitoksen ja tilakeskuksen erillisselvityksen yhteydessä tehdyistä havainnoista ja kaupungin omistajanohjauksen perusteista.  Molempien palvelujen kehittämistoimilla halutaan läpinäkyvyyttä, hyvää hallintoa, tehokkuutta ja henkilöriskien hallintaa.

Mistä on kyse?

Vesilaitoksen toiminta ei vastaa lainsäädännön talouden asettamia vaatimuksia, joten tiedossa oleviin epäkohtiin tulee löytää korjaavat toimet.

Kaupungin omana toimintana vesilaitokselle joudutaan rekrytoimaan muutama henkilö (3-4) pikimmiten eläköityvien tilalle, suunnitteluosaamisen lisäämiseksi ja huoltovarmuuden turvaamiseksi. Tarvittavan erikoisosaamisen rekrytoiminen edellyttää henkilöiden oppisopimuskouluttamista täsmäosaamisen saamiseksi, koska työmarkkinoilta ei ole suoraan saatavissa tarvittavaa osaamista. Rekrytointeja nopeampi ja kustannustehokkaampi vaihtoehto on operoinnin toteuttaminen kumppanuudella, kun tarvittavaa osaamista ei ole helposti tarjolla. Tästä syystä vesilaitoksen korjaavien toimien valmistelussa operointi on nähty tehokkaana ja pitkäkestoisena vaihtoehtona.

Vesilaitosta ei yksityistetä tai yhtiöitetä, eikä sitä myydä ulkopuoliseen omistukseen. Liikkeenluovutus uudelle operaattorille tapahtuisi ns. vanhoina työntekijöinä.

Vesilaitosoperaattori vastaisi mm. henkilöstön osaamisesta ja koulutuksesta, materiaalien ja hankintojen kilpailutuksesta, investointiehdotuksista, huoltovarmuudesta ja järjestää myös vesihuoltopalvelut, laskutuksen sekä asiakaspalvelun.

Kaupungin rooli on edelleen päättää veden hinnoista ja investoinneista, antaa omistajanohjausta sekä vastaanottaa investointiehdotukset tietoon perustuen.

Tilakeskuksen hallinnoimat kiinteistöt vähenevät ja vastaavasti Heinolan Vuokra-asunnot tarvitsevat osaavaa henkilöstöä ja kiinteistöosaamista. Myös kiinteistönhallintapalveluiden kustannustehokkuuteen tarvitaan läpinäkyvyyttä sekä toimintakulttuurin muutosta.

Kaupungille jäävän taseyksikön tehtäviin kuuluu kiinteistöjen omistus, kiinteistöjen ylläpitojen tilaukset, investointihankkeiden tilauksien valvonta ja investointibudjettien valmistelu.

Perustettavan palveluyhtiön tehtäviin kuuluisi mm. kiinteistöjen hallinnointi, kiinteistöjen huolto ja ylläpito, kiinteistöjen korjaus, kiinteistöinvestointien suunnittelu ja toteuttaminen sekä kaupungin että vuokrataloyhtiön palveleminen.

Näillä toimilla kootaan kaupunkikonsernin kiinteistöosaamista ja hyödynnetään nykyistä osaamista laajemmin konsernin tarpeita ajatellen ja huomioiden, että huoltohenkilöstöä myös eläköityy lähivuosina.

Uusilla järjestämistavoilla haetaan:

  1. Toimintavarmuutta
  2. Riskienhallintaa
  3. Tehokkuutta ja taloudellisuutta.

Mitä ei olla tekemässä?

  1. Lopettamassa palveluita
  2. Siirtämässä omistusta
  3. Siirtämässä päätöksenteko kokonaan pois.  

Kehittämisellä ja uudistumisella turvataan kaupungin taloudellinen asema, kyky selviytyä vaikeista julkisen talouden ajoista ja tehostaa kuntalaisille saatavia vaikuttavampia palveluja. Muutosohjelmalla ja ennakoivilla toimilla turvataan myös henkilöstön asemaa ja säilytetään palvelutaso kestävällä tasolla.

Lisätietoja

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
040 086 2977  
jari.parkkonen@heinola.fi

Keijo Houhala
Teknisen toimen johtaja
050 091 8597 
keijo.houhala@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu