Heinolan kaupungin energiankulutus laskussa

Heinolan kaupungin kiinteistöjen energiankulutus on ollut laskussa viimeiset kolme vuotta, ja sen myötä myös kaupungin hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet merkittävästi. Vuonna 2020 kiinteistöjen sähkönkulutus oli pienimmillään 10 vuoteen. Osaltaan pienentyneeseen energiankulutukseen vaikutti poikkeuksellinen koronavuosi, joka mm. pakotti niin kaupungin työntekijät kuin koululaisetkin etätyöhön- ja opiskeluun.

Hiilijalanjälki pieneni merkittävästi – taustalla uusiutuvan sähkön käyttö

Kaupungin hiilijalanjälki pieneni huomattavasti myös sen ansiosta, että kaupunki siirtyi käyttämään vesivoimalla tuotettua uusiutuvaa sähköä vuonna 2020. Tämän ansiosta sähkönkulutuksen aiheuttamat päästöt laskivat nollaan. Vuoden 2021 alusta kaupunki tehostaa myös kiinteistöjen energiankulutuksen ja päästöjen seurantaa vastuullisuus- ja energianhallintajärjestelmä EnerKeyn avulla. Kiinteistöjen ja vesilaitoksen energiankulutusta sekä päästöjä seurataan järjestelmän avulla aktiivisesti, minkä ansiosta poikkeava kulutus ja mahdolliset vikatilanteet saadaan korjattua tehokkaasti.

Heinola tavoittelee hiilineutraalisuutta HINKU-verkostossa

Heinolan kaupunki kuuluu hiilineutraalisuutta tavoittelevien kuntien verkostoon (HINKU) ja kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS). Näiden verkostojen tavoitteena on yhteistyöllä ja tietoa jakamalla pienentää jäsentensä päästöjä ja energiankulutusta. Kevään 2021 aikana kootaan jälleen tiedot edellisenä vuonna toteutetuista energiatehokkuustoimenpiteistä ja toteutuneesta energiankulutuksesta sopimuksen vuosiraportointia varten. Vuosina 2017-2019 toteutettujen, energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden yhteenlaskettu energiansäästö oli 1 291 MWh/v, joten energiatehokkuussopimuksen toteutuksessa on päästy jo hyvään alkuun.

Kuvaajissa näkyy Heinolan sähkönkulutus ja kaukolämmön käyttö sekä niiden tuottamisesta aiheutunut hiilidioksidipäästö vuosilta 2015 – 2020.

Energiankulutustaulukko 2015-2020
Kaukolämpötaulukko 2015-2020
Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu