Heinolan kaupungin Digiturvalla tulevaan -hanke edistyy

Digiturvalla tulevaan -hanke on Valtiovarainministeriön Digikannustinavustusta saanut kuntien yhteishanke, jossa ovat mukana Heinola, Orimattila ja Kärkölä. Hankkeen toteuttamisaika on 23.6.2021–30.11.2023.

Hanke pyrkii löytämään välineet ja menetelmät, joilla lisätään viranhaltijoiden, ylimmän johdon ja erityisesti luottamushenkilöiden digitaalisen turvallisuuden tietoisuutta kuntaorganisaation toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Hanke on jaettu kolmeen työpakettiin, joista ensimmäinen, digitaalisen turvallisuuden nykytila-analyysi valmistui keväällä 2022. Hankekunnat saivat analyyseistä johdetuista toimenpide-ehdotuksista hyviä eväitä toimintansa kehittämiseen. Työpaketit 2 ja 3 ovat käynnissä. Niistä työpaketissa 2 keskitytään luottamushenkilöiden digiturvatietouden lisäämiseen valmennusohjelman avulla. Työpaketissa 3 lisätään hankekuntaorganisaatioiden osaamista riskien-, varautumisen-, jatkuvuuden- ja toipumisenhallinnan kokonaisuuksien parissa.

Hankkeen koulutukset

Osana hanketta järjestetään myös koulutuksia. Luottamushenkilöille on oma noin kuuden viikon pituinen digitaalisen turvallisuuden valmennusjaksonsa. Valmennusta on pilotoitu kaupunginhallituksella ja nyt valmennusohjelmaa laajennetaan myös muihin toimielimiin. Valtuutetuille pidetään digiturvainfo 15.3.2023. Tämä info toimii starttina heidän valmennusohjelmalleen.

Henkilöstön digitaalisen turvallisuuden tietoutta on kasvatettu riskienhallinnan perusteisiin sekä varautumiseen, jatkuvuuteen ja toipumiseen keskittyneiden koulutuksien avulla.

Lisätietoja

Vesa Huttunen
palvelupäällikkö
Kehitysyksikkö
MEITA | Meidän IT ja talous Oy
p. 050 590 2127 | vesa.huttunen@meita.fi

Hanna Hurmola-Remmi
hallinto- ja kehitysjohtaja
Heinolan kaupunki
044 780 1420 | hanna.hurmola-remmi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu